fbpx
Bağışlamak İman Doludur

Bağışlamak İman Doludur

Resim: geralt İstefanos taş yağmuru altında, “Rab İsa, ruhumu al!” diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: “Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!” Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı. — Elçilerin İşleri 7:59–60 Dün İsa’nın, insanlığın...
Kapadokyalı Yorgos | İncil Tarihi

Kapadokyalı Yorgos | İncil Tarihi

Bazılarımız her sene 23 Nisan’da Büyükada’da ki Aya Yorgi etkinliklerine katılmışızdır veya en azından haberlerde ve medyada görmüşüzdür. Fakat hiç kendinize sordunuz mu? Yorgos kim? Nasıl oluyor da adı birçok kilise binası için kullanılıyor? Bildiğimiz kadarıyla...
İzmirli Polikarp | İncil Tarihi

İzmirli Polikarp | İncil Tarihi

Aziz Polikarp, Havari Yuhanna’nın öğrencisiydi. Sonradan Asya ilinin en eski kiliselerinden olan İzmir kilisesine episkopos olarak tayin edildi. MS.155 yılında imparator Antonius Pius’un hükümdarlığı altında şehit edilir. Görgü tanıkları Frikya kilisesine bir mektup...
Bergama Kilisesi | İncil Tarihi

Bergama Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 2:12-17. Büyük İskender’in ölümünden sonra fethettiği topraklar 4 komutanı arasında paylaşılmıştı. Batı Anadolu toprakları Lisimakos adında ki komutana devredilmiş,  kendisi ise ölümünden önce Bergama şehrini 9000 altın...