Kapadokyalı Yorgos | İncil Tarihi

Kapadokyalı Yorgos | İncil Tarihi

Bazılarımız her sene 23 Nisan’da Büyükada’da ki Aya Yorgi etkinliklerine katılmışızdır veya en azından haberlerde ve medyada görmüşüzdür. Fakat hiç kendinize sordunuz mu? Yorgos kim? Nasıl oluyor da adı birçok kilise binası için kullanılıyor? Bildiğimiz kadarıyla...
İzmirli Polikarp | İncil Tarihi

İzmirli Polikarp | İncil Tarihi

Aziz Polikarp, Havari Yuhanna’nın öğrencisiydi. Sonradan Asya ilinin en eski kiliselerinden olan İzmir kilisesine episkopos olarak tayin edildi. MS.155 yılında imparator Antonius Pius’un hükümdarlığı altında şehit edilir. Görgü tanıkları Frikya kilisesine bir mektup...
Bergama Kilisesi | İncil Tarihi

Bergama Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 2:12-17. Büyük İskender’in ölümünden sonra fethettiği topraklar 4 komutanı arasında paylaşılmıştı. Batı Anadolu toprakları Lisimakos adında ki komutana devredilmiş,  kendisi ise ölümünden önce Bergama şehrini 9000 altın...
İzmir Kilisesi | İncil Tarihi

İzmir Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 2:8-11. İzmir ünlü ozan Homeros’un doğduğu şehirdir. Helenistik dönemi İzmir şehri M.Ö.  4. yüzyılda Büyük İskender tarafından kurulmuştur. Denize bitişik konumundan dolayı büyük bir limana sahipti ve 100,000 nüfuslu önemli bir...
Yakup Lahti

Yakup Lahti

2002 senesinde arkeoloji dünyasını sarsan bir eser ortaya çıktı. Bir koleksiyoncunun elinde bulunan bir lahitti. M.S. 20-70 seneleri arasında Kudüs’te çok sıkça rastlanan lahit türlerinden bir tanesiydi. Fakat bu lahiti diğerlerinden ayıran özellik üstündeki yazıttı:...