fbpx

Resim: Pablo Heimplatz

Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır.—Yuhanna 6:47

 

Onlar, “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” dediler.—Elçilerin İşleri 16:31

 

Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur.—Romalılar 10:17

Kurtuluş, insanın değil, Tanrı’nın gerçekleştirdiği bir iştir. İnsanların düşünüp taşınarak bir kurtuluş yolu bulmaları ya da kendilerine kurtuluş verecek bir şey için çalışmaları gerekmez. Sadece Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta bildirmiş olduğu şartları kabul etmeleri gerekir. İlk şart ya da her insanın atması gereken ilk adım, Tanrı’ya ve Sözüne iman etmektir. İnsanların ilk günahı inançsızlıktı. Havva, Tanrı’nın Sözünden kuşku duymuştu: Tanrı gerçekten de doğruyu mu söylemişti? Yasak meyveden yerlerse gerçekten ölecekler miydi? İnançsızlığı itaatsizlik izlemişti. Havva meyveyi almış, yemiş ve biraz da Adem’e vermişti.

İnsanlar inançsızlıklarından ötürü ruhsal yaşamı kaybederler ve bizler de Tanrı’ya ancak iman aracılığıyla yaklaşabiliriz. “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir” (İbraniler 11:6). İman olmadan Tanrı’yı hoşnut edemeyiz ve iman olmadan kimse kurtulamaz.

İmana nasıl sahip olabiliriz? Kutsal Kitap, imanın haberi duymakla, duymanın da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olduğunu bildirir. Kutsal Kitap’ı dikkatli bir şekilde okursanız, İsa’nın, “Bana gelin, ben size kurtuluş veririm!” çağrısını duyarsınız. İman, Tanrı Sözüne itaatle başlar.

1. Kişinin kurtuluş yolunda atması gereken ilk adım nedir?
2. İman nereden gelir?