fbpx

unsplash-logoSimon Migaj

Cehennem başlangıçta Şeytan ve onu izleyen melekler için yaratıldı. Gelecekte Tanrı’yı reddedip, Şeytan’a katılanları da içerecektir. Eğer Tanrı’nın sağlayışı olan günahların bağışını reddederseniz, o zaman Tanrı’yı başlangıçtan beri reddeden Şeytan’ın tarafına geçmiş olursunuz. Bunu mu yapmak istiyorsunuz?

İnsan bedenine giren, insanların elinde acı çeken ve onlar tarafından öldürülen ve aynı kişilerin günahlarının cezası için ölen bir Tanrı’ya inanabilir misiniz? Bu olağanüstü bir sevgidir. Kendileri Cehennemi hakeden insanları Tanrı kurtarıyor – ve hepimiz Cehennemi hakediyoruz. İnsanları Cehenneme gönderen aynı Tanrı’nın, aynı zamanda onlar için öldüğünü hatırlayın. Eğer Tanrı’nın sunduklarını reddederseniz, o zaman Tanrı’nın size yapacak başka birşeyi kalır mı? Sizi yargılaması gerekir.

Sizin buna inanmanız veya inanmamanız onun gerçekliğini değiştirmeyecektir. İsa sıkça Cehennem hakkında konuştu (Matta 25:41-46; Markos 9:47-48; Luka 16:19-31) ve oraya gitmememiz için bizi uyardı. İsa’nın ne konuda konuştuğunu kendisinin bilmediğini mi düşünüyorsunuz?

Tanrı’nın insanları Cehenneme göndermesinin adil olmadığını mı savunuyorsunuz? O zaman Tanrı’yı adil olmamakla suçluyorsunuz. Günah yanlıştır ve cezasının verilmesi gerekir. Tanrı’nın kendisine karşı gelip, kötülük yapanlara ve onları destekleyenlere ne yapmasını istersiniz? Tanrı’nın yanlışları görmezden gelmesini mi istersiniz? O’nun başını çevirip, kutsal ve doğru olmamasını mı istersiniz?