Sık Sorulan Sorular

Agape – Sevgi | Bible Project Türkçe

Agape – Sevgi | Bible Project Türkçe

“Sevgi” kelimesi, dilimizdeki en baştan sağma kelimelerden biridir, başlıca insanların sahip olduğu hissiyatı anlatmakta kullanılır. Yeni Antlaşma’da ise “sevgi” veya “Agape” İsa’nın kendisi tarafından tanımlanır. Tepkilerinden bağımsız olarak başkalarının iyiliğini aramaktır.

Umut | Bible Project Türkçe

Umut | Bible Project Türkçe

Kutsal Kitap’ta umudu olan insanlar iyimser kişilerden çok farklıdır! Bu videoda, Kutsal Kitap’taki umut kavramının nasıl Tanrı’nın doğasına dayandığını göreceğiz. Böylece, geleceğin şimdikinden daha iyi olacağına güvenmek için sebep bulacağız.

Şalom – Esenlik | Bible Project Türkçe

Şalom – Esenlik | Bible Project Türkçe

“Esenlik” Türkçe’de farklı kişiler için farklı şeyler ifade eden, kullanımı çok yaygın bir kelimedir. Ancak Kutsal Kitap’ta, çatışma yokluğunu ifade etmekle beraber başka bir şeyin varlığına da işaret eder. Bu videoda, Kutsal Kitap’a göre Esenlik ya da “Şalom” kelimesinin kök anlamını ve bu anlamın nasıl İsa’ya işaret ettiğini inceleyeceğiz.