Videolar

Rab’bin Günü | BibleProject Türkçe

Rab’bin Günü | BibleProject Türkçe

Tanrı, insanların dünyamızda işlediği kötülükleri umursuyor mu ve eğer öyleyse, bu konuda ne yapıyor? Rab’bin Günü ile ilgili olan bu videoda, Tanrı’nın insan kötülüğüyle ve altında yatan daha da derin ruhsal kötülükle yüzleşmesinin farklı yollarını izliyoruz. Nihayetinde, İsa’nın bu anlatıyı nasıl yerine getirdiğini ve kendisini yenmesine izin vererek kötülüğün üstesinden nasıl geldiğini görüyoruz.

Ovadya | BibleProject Türkçe

Ovadya | BibleProject Türkçe

Ovadya kitabının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Ovadya, Edom’un Babil tarafından yıkılacağını duyurur ve bu bize, Tanrı’nın tüm kibirli ve şiddet dolu ulusları nasıl yok edeceğinin bir görüntüsünü verir.

Tanrı’nın Sureti | BibleProject Türkçe

Tanrı’nın Sureti | BibleProject Türkçe

Tanrı’nın Sureti hakkındaki bu video, dünyayı ve kaynaklarını geliştirmek ve onu yeni ufuklara taşımakla görevlendirilen, Tanrı ile ortak hükümdarlar olan insanlar düşüncesinin izini sürüyor. Bencilliğimiz ve kötülüğümüz bu insan çağrısını nasıl tehlikeye attı? İsa yaşamı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla insan olmanın yeni bir yolunu nasıl açtı?

Amos | BibleProject Türkçe

Amos | BibleProject Türkçe

Amos kitabının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Bu kitapta Amos, İsrail’i Tanrı ile olan antlaşmasını bozmakla suçlar ve putperestliklerinin nasıl adaletsizliğe ve yoksul olanların ihmal edilmesine yol açtığını gösterir.

Yoel | BibleProject Türkçe

Yoel | BibleProject Türkçe

Yoel kitabının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Yoel, “Rab’bin Günü” ve gerçek tövbenin nasıl diğer peygamberlik kitaplarında umut edilen büyük yenilemeyi gerçekleştireceği üzerinde düşünür.

Sürgün Yolu | BibleProject Türkçe

Sürgün Yolu | BibleProject Türkçe

İsa’nın takipçilerinin Tanrı’nın Krallığına tam bağlılık göstermeleri için kendi zamanlarının hükümdarları ve güç yapılarıyla nasıl bağ kurmaları gerekir? Bu videoda Daniel ve arkadaşlarının Babil sürgününde yaşadıklarının bu gerilimin üstesinden gelmek için nasıl bir bilgelik sunduğunu göreceğiz. 21. yüzyılda İsa’yı takip etmek demek, sürgün yolunu öğrenmek demektir.