Dualar

Rab Dilerse

Rab Dilerse

Dinleyin şimdi, “Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz, orada bir yıl kalıp ticaret yapacak, para kazanacağız” diyen sizler, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen, sonra yitip giden buğu gibisiniz. —Yakup 4:13–14

Cehennem

Cehennem

Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. —2.Petrus 3:9

Yaşam Sözü | Yuhanna 6:52–71

Yaşam Sözü | Yuhanna 6:52–71

Simun Petrus şu yanıtı verdi: “Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı’nın Kutsalı’sın.” —Yuhanna 6:68–69

Sizin için nasıl dua edebiliriz?