fbpx

Yerel kilise, Müjde’nin öğretilmesi ve müjdesel törenlerin uygulanması aracılığıyla, birbirlerinin İsa Mesih’teki ve O’nun krallığındaki üyeliklerini denetleyip onaylayan ve bu amaçla düzenli olarak toplanan bir Hristiyan grubudur. Bu tanımın biraz karışık olduğunun farkındayım ama burada gördüğümüz beş noktaya bakalım:

  • Hristiyanlardan oluşan bir grup;
  • Düzenli olarak toplanma;
  • Topluluğun tamamını kapsayacak şekilde onay ve denetleme;
  • Yeryüzünde Mesih’i ve egemenliğini temsil etme amacı (O’nun adıyla bir araya gelirler);
  • Bu amaçlar doğrultusunda vaaz ve törenlerin uygulanması

Tıpkı bir pastörün sözlerinin bir kadın ve erkeği evli bir çifte dönüştürmesi gibi, bu son dört nokta da parkta beraber vakit geçiren sıradan bir grup Hristiyan’ı saniyeler içerisinde yerel bir kiliseye dönüştürür.

Toplanma (bir araya gelme) birkaç sebepten dolayı önemlidir. Bu sebeplerden biri, kime bağlı olduğumuzu “halka açık bir şekilde” duyurduğumuz yerin burası olmasıdır. Bu, tıpkı bir ileri karakol ya da konsolosluk gibi, gelecekteki ulusumuzu tanınır bir yüz haline getirir. Ayrıca burası, Kralımız’ın önünde eğildiğimiz yerdir, tabii biz buna tapınma diyoruz. Dünyanın firavunları bize karşı çıkıyor olabilirler ama Tanrı, halkını ulusların arasından çekip kendisine tapınmaya çağırır. Tanrı, güçlü topluluğunu kuracaktır.

Toplanma, aynı zamanda kralımızın vaazlar, törenler ve disiplin aracılığıyla hüküm sürdüğü yerdir. Müjde’nin vaaz edilmesi, ulusumuzun tabi olduğu “Yasa”yı açıklar. Kralımızın adını duyurur ve O’nu kral yapan fedakârlığı (kurban oluşunu) açıklar. Bize O’nun yollarını öğretir ve itaatsizliğimiz karşısında bizi sınar. Ayrıca bizlerin O’nun yakın olan gelişinden de emin olmasını sağlar.

Vaftiz ve Rab’bin Sofrası aracılığıyla kilise, ulusal bayrağımızı sallar ve bizleri ulusumuzun askeri üniformasıyla kuşatır. Bizi görünür kılar. Vaftiz olmak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un ismiyle kendimizi özdeşleştirmemiz ve aynı zamanda Mesih’in ölümü ve dirilişinde O’nunla bir olmamız demektir (Mat. 28:19, Rom. 6:3–5). Rab’bin Sofrası’nı almak, O’nun ölümünü anmak ve bedeninde sahip olduğumuz üyeliği ilan etmek anlamına gelir (1.Kor. 11:26–29; krş. Mat. 26:26–29). Tanrı, kendi halkının bilinir ve ayrı olmasını istemektedir. O, Kilise’yle dünya arasında bir çizgi olmasını istemektedir.

Yerel kilise nedir? Yerel kilise İsa Mesih’in, egemenliğini duyurmak, Müjde’ye inananları doğrulamak, öğrencilerini denetlemek ve sahtekârları ortaya çıkarmak üzere oluşturduğu ve yetkilendirdiği kurumdur. Tüm bunların anlamı da şu ki, bizler kiliselere bir kulübe katılır gibi katılmayız. Kendimizi kiliseye teslim ederiz.

Bu makale, Church Membership: How the World Knows Who Represents Jesus (Crossway) adlı kitaptan alınmıştır.

—Jonathan Leeman

 

(c) Müjde Birliği. Asıl makaleye şuradan erişebilirsiniz: https://mujdebirligi.com/makaleler/yerel-kilise-nedir/