fbpx

Mükemmel olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Eğer mükemmelseniz, o zaman
benim şu ana dek karşılaştığım ilk mükemmel kişisiniz.

Tanrı’nın yasasını/kurallarını hiç çiğnemediniz mi? Hiç yalan söylediniz mi,
birini dolandırdınız mı veya birşey çaldınız mı? Eğer bunlardan birini bile
yaptıysanız, öyle düşünmeseniz bile, o zaman siz günahkarsınız. Tanrı’nın
yasaları ceza içerir (cezasız bir yasa sadece bir slogan durumundadır).

Bir günahkar olarak, Tanrı’dan ayrı kaldınız (Yeşaya 59:2). Bununla birlikte,
Tanrı sizi kendisinden ayrı kalmanızı istemeyecek kadar çok seviyor. Bunun
için İsa’yı günahlarınızın cezasını ödemek için gönderdi (1. Yuhanna 4:10).
Böylece, günahlarınızın bağışlanacağı tek yol olan İsa’ya ve kendisini sizin
günahlarınız uğruna kurban olarak verdiğine güvenin.

Kutsal Kitap herkesin günah işlediğini söyler (Romalılar 5:12). Bu sizi de içerir.