Resim: Priscilla Du Preez

 

Herhangi gerçekler yetmez. Ruhlarımız Müjde’ye ölesiye muhtaçtır.

“Gerçekteki Tanrı lütfu” (Koloseliler 1:6), ölü bir ruhu yaşama döndüren şoktur ve onun yaşamını devam ettiren pildir. Gerçek her ne kadar vazgeçilmez olsa da, insan yüreğini uyandıran ve onu ateşleyen benzin herhangi gerçekler değil, Müjde’nin kendisidir. İki artı iki dörttür – bu gerçektir. Ancak bu gerçek, takatsiz bir ruha akü olup onu harekete geçiremez.

Kutsal Kitap’tan çeşitli gerçekler öğrenmek harika ve iyidir. Ayrıca öğrenilmesi kesinlikle şart olan birçok gerçek vardır ama Müjde’nin tek gerçeğini, “gerçeğin bildirisini” (Efesliler 1:13; Koloseliler 1:5) asla gözden kaçırmamalı veya onun önemini azaltmamalıyız. Bu öyle temel ve öyle önemli bir mesajdır ki, Pavlus bunu tüm mektupları boyunca bir gerçek değil, tek gerçek olarak adlandırmaktadır (1.Timoteos 2:4; 3:15; 4:3; 6:5; 2.Timoteos 2:18, 25; 3:7, 8; 4:4; Titus 1:1, 14).

Gerçeğe Dair On İki Metin

Kısa bir süre önce, Kutsal Kitap ayetlerinden oluşan iki kısa liste yayınladık. Liste, tümünü dikkatle yüreklerimizde depolamanın bu uğurda gösterilen çabaya özellikle değeceği ayetlerden oluşuyor. Biri pastörlerin özellikle ezberlemesi gereken on metinden oluşuyor; diğeriyse herkese yönelik tek ayetten oluşan ve Müjde’yi özetleyen on metinden oluşuyor. Bu makaledeyse, on iki tane dikkatle seçilmiş ve Kutsal Kitap’ın iyi haberinin özünü iki-dört ayetle yansıtan “Müjde metinleri” yer almaktadır.

Bu kısa metinler ezberlenmesi gereken veya en azından kesinlikle üzerinde bir süre düşünülmesi gereken metinlerdir. Yaşamınızı bunların üzerine ve çevresine inşa edin ve bunlar, yaşamınızı şekillendirip her şeyi tatlandıran ayetler olsun. Bunlara sarılın – ve de onlarla sarmalanın. 

Yeşaya 53:4–6

Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

Romalılar 3:23–24

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

Romalılar 4:4–5

Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan, ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır.

1.Korintliler 15:3–4

Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

Galatyalılar 3:13–14

İbrahim’e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, “Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye yazılmıştır.

Efesliler 2:4–5

Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz.

Filipililer 2:6–8

Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

Koloseliler 1:19–20

Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü. Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.

Koloseliler 2:13–14

Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı.

Titus 3:4–7

Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O’nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

İbraniler 2:14–17

Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz O, meleklere değil, İbrahim’in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin.

1.Petrus 2:22–25

[İsa] günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanı’na ve Gözetmeni’ne döndünüz.

—David Mathis

 

(c) Müjde Birliği. Asıl makaleye şuradan erişebilirsiniz: https://mujdebirligi.com/makaleler/hristiyan-yasami/gunahi-oldurme-yolunda-on-uc-pratik-adim/