fbpx
1. Tanrı bizi zengin etmek istiyor. Günümüzde bazı vaizler iyi haberin, Tanrı’nın bizleri kamyonlar dolusu parayla ve eşyayla bereketlemesi olduğunu söylüyorlar. Üstelik yapmamız gereken tek şey istemek! Oysa Müjde, ruhsal bereketlere dair bir mesajdır (Ef. 1:3): Tanrı, İsa Mesih’i bizler uğruna ölmesi ve dirilmesi için gönderdi, öyle ki, Tanrı’yla barışabilelim ve sonsuz yaşama kavuşalım (Rom. 3:25-26, 6:23; 2. Kor. 5:18-21). Dahası, Kutsal Kitap imanlıların bu hayatta sahip olacakları şeyin dünyasal zenginlik değil, aksine sıkıntı (Elç. 14:22), zulüm (2. Tim. 3:12) ve acı olduğunu (Rom. 8:17) ve tüm bunların bir gün yerini kelimelere sığmayan bir yüceliğe bırakacağını söylüyor (2. Kor. 4:17; Rom. 8:18).

2. Tanrı sevgi ve durumumuz iyi. Bazı insanlar Müjde’nin, Tanrı’nın bizi sevmesi ve olduğumuz gibi kabul etmesi olduğunu söylerler. Ancak Kutsal Kitap’a dayanan Müjde, insanları günahkâr oldukları ve Tanrı’nın gazabıyla karşılaşacakları gerçeğiyle yüzleştirmekte (Rom. 3:23, Yuh. 3:36) ve onlara Tanrı’nın radikal çözümünü sunmaktadır: İsa’nın günah sunusu olarak çarmıhtaki ölümü. Bu Müjde, insanları buna karşılık aynı derecede radikal bir cevaba çağırmaktadır: günahlarından dönmeleri ve kurtuluş için Mesih’e güvenmeleri.

3. Doğru bir yaşam sürmeliyiz. Müjde, bize daha iyi ve doğru bir yaşam sürmemizi ve bu sayede de Tanrı’yla aramızın düzeleceğini söyleyen bir mesaj değildir. Aslında Müjde, bunun tam tersini söyler. Bizler Tanrı’yı tatmin edemeyiz ve kendimizi asla O’nun önünde kabul edilebilir bir duruma getiremeyiz (Rom. 8:5-8). Ancak iyi haber şu ki, kendimiz için asla yapamayacağımız şeyi, İsa bizler için yapmıştır. Mükemmel bir yaşam sürüp Tanrı’nın gazabını çarmıhta kendi üzerine alarak, günaha sırt çevirenlerin ve O’na güvenenlerin kurtuluşunu güvence altına almıştır (Rom. 5:6-11, 8:31-34).

4. İsa toplumu değiştirmeye geldi. Bazı insanlar, İsa’nın görevinin toplumu değiştirmek ve politik bir devrim aracılığıyla mazlumlara adalet getirmek olduğuna inanırlar. Oysa Kutsal Kitap, bizlere dünyanın ancak ve ancak İsa’nın tekrar gelmesiyle ve yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü kurmasıyla düzelebileceğini söyler (2. Sel. 2:9-10, Vah. 21:1-5). Temelde Müjde, günümüz toplumunda gerçekleşecek bir değişimle ilgili değil, Mesih’e iman aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtuluşla ilgili bir mesajdır.

(Bu yazının bazı kısımları, Mark Dever’ın Nine Marks of a Healthy Church adlı kitabından alıntıdır, sayfa 80-90)

 

(c) Müjde Birliği. Asıl makaleye şuradan erişebilirsiniz: https://mujdebirligi.com/makaleler/insanlarin-yanlis-bir-sekilde-mujde-olarak-one-surdugu-bazi-mesajlar-nelerdir/