fbpx

1. Benden başka tanrın olmayacak.
2. Kendine put yapmayacaksın.
3. Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın.
4. Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa.
5. Annene babana saygı göster.
6. Adam öldürmeyeceksin.
7. Zina etmeyeceksin.
8. Çalmayacaksın.
9. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
10.Komşunun hiçbirşeyinegöz dikmeyeceksin.  —Mısır’dan Çıkış 20:1-17

Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa… —Romalılar 5:19

Tanrı, Adem’le Havva’yı harika bir cennete yerleştirdi. Onların, iyilik ve kötülüğü bilme ağacı hariç, Aden Bahçesindeki her ağacın meyvesinden yemesine izin verdi. Tanrı Adem’i, eğer bu ağacın meyvesini yerse öle-ceğine dair uyardı. Eğer Adem’le Havva, Tanrı’yı dinleselerdi mutlulukları devam ederdi. Ama bir trajedi gerçekleşti.

Kötü olan İblis, Havva ile yabanıl hayvanların en kurnazı olan yılan aracılığıyla konuştu. İblis, Havva’nın aklına şüpheler soktu ve o da Tanrı’nın söylediklerini gerçekten kastedip etmediğini sorgulamaya başladı. Sonunda yasak meyveyi yiyerek Tanrı’nın sözüne itaatsizlik etti. Havva meyveyi aldı, kendisi yedi ve kocasına da verdi.

Adem’le Havva, İblis’in yılan aracılığıyla söylediklerine inandı, Tanrı’nın yasağını hiçe sayıp O’na itaatsizlik etti. Bu ilk günah, Adem’le Havva’yı Tanrı’dan ayırdı ve Tanrı da itaatsizliklerinden ötürü onları yaşadıkları cennetten kovdu.

İnsanlar yeryüzünde çoğaldıkça Tanrı onlara on temel buyruk ya da kuraldan oluşan yasasını verdi. Tanrı insanlara, Kendisine tam olarak nasıl itaat edebileceklerini söyledi. Bu on temel buyruk üstte ki sütunda yer almaktadır. Bunların üzerinde düşünün. Siz Tanrı’nın buyruklarına itaat ediyor musunuz, etmiyor musunuz?

Tanrı, “Annene babana saygı göster” diye buyurmuştu. Eğer siz anne babanıza saygı göstermiyorsanız, günah işliyorsunuz.

Tanrı, “Çalmayacaksın” demişti. Eğer siz, kendinize ait olmayan şeyleri alıyorsanız, Tanrının buyruğuna karşı günah işliyorsunuz.

Tanrı’nın buyruklarından bir tanesine daha bakalım: “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.” Yani, yalan söyleyip komşunuz hakkında doğru olmayan şeyler söylemeyin.

Siz Tanrı’nın buyruklarına itaat ediyor musunuz?

1. Adem’le Havva hangi günahı işledi?
2. Siz Tanrı’nın buyruklarından hangilerini biliyorsunuz?