fbpx

Aziz Polikarp, Havari Yuhanna’nın öğrencisiydi. Sonradan Asya ilinin en eski kiliselerinden olan İzmir kilisesine episkopos olarak tayin edildi. MS.155 yılında imparator Antonius Pius’un hükümdarlığı altında şehit edilir. Görgü tanıkları Frikya kilisesine bir mektup yazarak onlara bu hadiseyi anlatırlar. Polikarp günümüzün İzmir Kadife Kalesinde bir zamanlar bulunan stadyuma götürülür ve şehit edilmeden sorguya çekilir.

  • Konsül Vekili ısrar eder: “Yemin et ve seni serbest bırakacağım! Mesih’i inkar et!”
  • Polikarp: “Seksen altı senedir Mesih’e hizmet ediyorum ve bana hiçbir kötülüğü dokunmadı. Kralıma nasıl küfrederim?”
  • Konsül Vekili: “Hayvanlarım var. Eğer fikir değiştirmezsen onlara yem olursun.”
  • Polikarp: “Haydi çağır onları! Çünkü bizler iyiden kötüye gitmek için fikir değiştirmeyiz. Ama kötüden iyiye geçmek, işte bu güzeldir!”
  • Konsül Vekili:” Madem ki hayvanları küçümsüyorsun, fikir değiştirmezsen seni ateşle yakarım.”
  • Polikarp: “Sen beni bir an yaNan sonra sönen ateşle tehdit ediyorsun. Ama kötüleri bekleyen sonsuz acıları ve yargılamanın ateşini bilmiyor musun? O halde oyalanma! İstediğine karar ver.”

Polikarp ölürken gözlerini göğe kaldırarak şöyle dua eder: “Rabbim, her şeye kadir Allah’ım, çok sevgili Oğlun Mesih İsa senin ismini bize tanıttı. Meleklerin, bütün yaratıkların ve senin inayetinde yaşayan bütün dürüst insanların Babası, sana şükrediyorum çünkü beni bugünü ve bu saati yaşamaya layık gördün: Mesih’in kasesine ortak olmaya beni layık gördün; Öyle ki ruhum ve vücudum ebedi bir hayata dirilecek ve Kutsal Ruh gibi ebediyen yaşayacaktır. Rabbim bugün beni değerli ve hoş bir sunak olarak yanında kabul et! Sen bunu eskiden beri hazırlamıştın, bana bildirmiştin, ve de şimdi gerçekleştirdin. Ey gerçeklerin Allahı! Bunun için ve diğer bütün lütuflar için sana şan, şeref ve övgüler olsun. Ebedi büyük kahin olan sevgili Oğlun Mesih İsa sayesinde sana şan, şeref ve övgüler olsun! Mesih sayesinde, Mesih’le birlikte ve Kutsal Ruh’un sağladığı birlik sayesinde şimdi ve ebediyen sana övgüler olsun! Amin.”

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • Butler, Alban, Rev. “The Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints.” Dublin: James Duffy, 1866; Bartleby.com, 2010. www.bartleby.com/210/.
  • Schaff, Philip. “The Apostolic Fathers with Justin Martyrand Irenaeus.” Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library, sf. 115-125. http://www.ccel.org/browse/bookInfo?id=schaff/anf01/.
  • Resim: Jean-Leon Gerome. The Christian Martyrs’ Last Prayer. Wikimedia Commons.