fbpx
Kapadokyalı Yorgos | İncil Tarihi

Kapadokyalı Yorgos | İncil Tarihi

Bazılarımız her sene 23 Nisan’da Büyükada’da ki Aya Yorgi etkinliklerine katılmışızdır veya en azından haberlerde ve medyada görmüşüzdür. Fakat hiç kendinize sordunuz mu? Yorgos kim? Nasıl oluyor da adı birçok kilise binası için kullanılıyor? Bildiğimiz kadarıyla...
İzmirli Polikarp | İncil Tarihi

İzmirli Polikarp | İncil Tarihi

Aziz Polikarp, Havari Yuhanna’nın öğrencisiydi. Sonradan Asya ilinin en eski kiliselerinden olan İzmir kilisesine episkopos olarak tayin edildi. MS.155 yılında imparator Antonius Pius’un hükümdarlığı altında şehit edilir. Görgü tanıkları Frikya kilisesine bir mektup...
Bitinya Bölgesindeki Kiliseler | İncil Tarihi

Bitinya Bölgesindeki Kiliseler | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 16:7, 1.Petrus Mektubu. Doğu Marmara/Batı Karadeniz Bölgesi’nin Roma döneminde ki ismi Bintinya’dır. İncil’den ve tarihsel verilerden anladığımız kadarıyla burada 1.yüzyılın sonlarına doğru kilise cemaatleri oluşmuştur....
Pisidya Antakyası Kilisesi | İncil Tarihi

Pisidya Antakyası Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 13:14-51, 14:19, 21, 22, 23. M.Ö.  261 senesinde Seleikos hanedanlığının kralı Antiokus tarafından kurulan bu kent  MÖ. 25 senesinde bir Roma sömürgesi olmuştu. 5. ve 7. lejyonun emekliliğe ayrılan 3000 askerini...
Konya Kilisesi | İncil Tarihi

Konya Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 13:51-14:6; 16:2; 18:23. Konya’da kentsel yerleşim Frig döneminde başlamıştır. M.Ö. 25 senesinde kent yakınlarında bir Roma sömürgesi oluşturulmuştur ve Grek yerleşkesi (“polis”) Roma sömürgesiyle yan yana büyümüştür....