Güzel Bir Hayat

Güzel Bir Hayat

Resim:  Jason Blackeye Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 1.Petrus 1:1–9 Ama O tuttuğum yolu biliyor, beni sınadığında altın gibi çıkacağım. — Eyüp 23:10 Bazen güneşin batışı nefes kesici güzelliktedir! Geçenlerde kilisede birçoğumuz böyle bir güneş batışını seyrettik...
Sevgi ve Buyruk | Yuhanna 14:10-21

Sevgi ve Buyruk | Yuhanna 14:10-21

Resim: Yuhanna 14:10-21 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 10,11: İsa, Tanrı’yla beraber olup O’nun sözünü dinler. Baba ile Oğul’un ilişkisini doğru anlayıp Rab’be doğru inanıyor muyum? 12: İsa’nın kişiliğini, yaptığı işler ve  Tanrı’yla olan beraberliğine bakarak...
Paydaşlık

Paydaşlık

Resim: Mason Dahl Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Mezmur 84 Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım…benimkiler de beni tanır. — Yuhanna 10:14 Bir insanın arkadaşları karakterinin gelişmesini büyük ölçüde etkiler. Yeni Antlaşma olan İncil’i okurken, biz, onlar ve bizim...
Yol, Gerçek ve Yaşam Olan İsa | Yuhanna 14:1-9

Yol, Gerçek ve Yaşam Olan İsa | Yuhanna 14:1-9

Resim: Yuhanna 14:1-9 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 1: İsa, yüreği sıkılmış öğrencilerini teselli eder. O’nun, Petrus’un inkârda bulunacağını ve öğrencilerinden bir süre ayrılacağını söylemesi, öğrencilerin kaygı ve endişeye kapılmasına neden olmuştur. Beni saran...
Mesih Kapıyı Çaldığında

Mesih Kapıyı Çaldığında

Resim: Marcela Laskoski Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 12:34–48 İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum… — Vahiy 3:20 Geçen gece sabahın ilk saatlerinde, kapının çalınması zannettiğim bir sesle uyandım. Bütün kapıları kontrol ettim ama kimse yoktu. Yeniden...
Birbirinizi Sevin | Yuhanna 13:31-38

Birbirinizi Sevin | Yuhanna 13:31-38

Resim: Matheus Ferrero Video: Yuhanna 13:31-38 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 31,32: İsa’nın yüceltilmesi O’nun Tanrı özünden olduğunu kanıtlar (Yuhanna 1:14). İsa, elem çekerek Tanrı’yı en iyi şekilde gösterir. Tanrı, İsa’yı diriltip göğe alarak O’na yücelik verir. Ben...