Mükemmel Dua | Yuhanna 17:1-10

Mükemmel Dua | Yuhanna 17:1-10

Resim: Hugo Fergusson Video: Yuhanna 17:1-10 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 1, 2: İsa, çarmıh aracılığıyla kendisinin yüceleceğini dile getirir ve bununla Tanrı’nın yüceltilmesini ister. Tüm insanlara sonsuz yaşam verilmesinin nedeninin de, kendisi ile...
Mesih’e Dönmede Topluluk Unsuru

Mesih’e Dönmede Topluluk Unsuru

Eğer Mesih’e dönme (tövbe ve iman) doktrininizde topluluk unsuru eksikse, bütünün çok önemli bir parçasından yoksunsunuz demektir. Antlaşmanın başı, antlaşma halkıyla birlikte var olur.   ÖNCE DİKEY, SONRASINDA AYRILMAZ BİR ŞEKİLDE YATAY Topluluk unsuru en önde...
Tanrı’nın Sahiplik İşareti

Tanrı’nın Sahiplik İşareti

Resim: Mélanie THESE Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 11:25–12:10 …Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm. — 2.Korintliler 12:10 Yeni Antlaşma olan İncil’in büyük bir kısmını Pavlus yazmıştır. Mektupları teşvik edici ve cesurdur. Biz onu ruhsal bir dev...
Cesur Olun! | Yuhanna 16:25-33

Cesur Olun! | Yuhanna 16:25-33

Resim: Joshua Rawson-Harris Video: Yuhanna 16:25-33 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 25,29: İsa, zamanı geldiğinde örneklerle değil, açıkça konuşacağını öğrencilerine açıklamıştır. Bugün O’nun bana açıkça söyleyeceği sözlere kulak verip kabul etmeye hazır mıyım? 32: İsa,...
Ayıracak Zamanımız Var mı?

Ayıracak Zamanımız Var mı?

Resim: Paula Guerreiro Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 2.Korintliler 6 Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir. — 2.Korintliler 6:2 Zaman nedir? Görülemez. Dakikalar, saatler ve günlerle ölçülür. İnsan tarafından yönetilemez; sadece Tanrı’nın...