Tanrı’yla Güreşmek

Tanrı’yla Güreşmek

Resim: Chris Chow Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yaratılış 32:24–32 İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. — İbraniler 11:6 Bugünkü Kutsal Kitap okumamızda,...
Dinleyin! | Mezmur 49:1-20

Dinleyin! | Mezmur 49:1-20

Resim: Anton Darius Bana hangi öğütler verilmektedir?1-4: Şair insanları, kendisine kulak vermesi için davet eder. İnsanlara Rab’bi duyurmak için onları davet ediyor muyum? 5-9: Şair, varlık ve servetlerine güvenenlerden korkmayacağını söyler. Kişi ne kadar varlıklı...
Kırık Testiler

Kırık Testiler

Resim:  Oshin Khandelwal Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Hakimler 7:9–21 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. — Filipililer 4:13 Bugünkü öykümüz heyecanlı! Buna karşın ona Gidyon’un bakış açısından baktığımızda epey korkutucu da olabilir. Tanrı ondan...
Kutsal Dağında Rab’bi Över | Mezmur 48:1-14

Kutsal Dağında Rab’bi Över | Mezmur 48:1-14

Resim: Kalen Emsley Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:1-3: Tanrı’nın bulunduğu her yer güzel ve kutsaldır. Orada esenlik ve sevinç vardır. Katıldığımız topluluk Rab’bin yüceliğini insanlara yansıtıyor mu? Bana hangi öğütler verilmektedir?4-7: Krallar birleşip Siyon’un...
Baba, Nereye Gidiyorsun?

Baba, Nereye Gidiyorsun?

Resim: Kelli McClintock Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 1.Timoteos 6 Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. —1.Timoteos 6:11 Eve giden uzun yolda giderken, yol altı yaşındaki oğlumuz...
El Çırpın ve Övgüler Sunun | Mezmur 47:1-9

El Çırpın ve Övgüler Sunun | Mezmur 47:1-9

Resim: Ben White Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:3,8: Tanrı uluslara krallık eder. Sadece gözle görünen güçlere bakan kişi Tanrı’nın krallığını göremeyebilir. Ama Mesih’in krallığında yaşayan ve O’na itaat edenler, O’nunla birlikte O’nun yönetimine katılacaktır....