Günahtan Kurtarılış

Günahtan Kurtarılış

Resim: Bankim Desai Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yuhanna 8:3–12 Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. — 2.Korintliler 5:17 Bu ayeti olduğu gibi kabul edebilir miyiz yoksa Mesih’te olduğumuzu söylediğimiz halde bizi...
İmansız Kalabalık | Yuhanna 12:37-50

İmansız Kalabalık | Yuhanna 12:37-50

Resim: Yuhanna 12:37-50 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 40,41: Buradaki söz, Tanrı’nın onların yüreklerini isteyerek nasırlaştırdığı anlamına gelmez. İsa, iman etmeyi istemeyen kişilerin nasırlaşmış yüreklerine daha fazla tahammül edemeyeceğinden bahsetmektedir. Bu...
Kan İle Kurtuluş

Kan İle Kurtuluş

Resim: Julian Hochgesang Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Mısır’dan Çıkış 12:1–13 Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. — 1.Yuhanna 1:7 İsrailoğulları, Mısır diyarındaki...
Ölümden Sonra Yukarı Alınınca | Yuhanna 12:26-36

Ölümden Sonra Yukarı Alınınca | Yuhanna 12:26-36

Resim: Yuhanna 12:26-36 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 27: İsa duygularını öğrencilere gizlemeden, açıkça söyler. Yine de yaşamının amacını hatırlayarak kendi isteğinden vazgeçer. Bu amacı gerçekleştirerek Tanrı’nın ismini yüceltmek için yakarır...
Başka Bir Din mi?

Başka Bir Din mi?

Resim: hossein azarbad Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 2.Timoteos 3 Çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. — 2.Petrus 1:10 İlk gençlik yıllarımın sonlarından en sevdiğim hatıralarımdan biri de, her ay bir öğleden sonra gençlik...
Bir Buğday Tanesi | Yuhanna 12:12-25

Bir Buğday Tanesi | Yuhanna 12:12-25

Resim: Yuhanna 12:12-25 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 14,15: İsa’nın sıpaya binip Yeruşalim’e girmesi, fatih değil, adil kurtarıcı ve alçakgönüllü olduğunu gösterir (Zekeriya 9:9). Alçakgönüllü İsa’yı yaşamıma çekinmeden davet ettim mi? O zaman sonsuz esenliği tadarım....