fbpx
Zamanında Olmak

Zamanında Olmak

Resim: BrianAJackson Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 2.Korintliler 5:1–10 İnsanın bir kez ölmesi, sonra da yargılanması kaçınılmaz olduğu gibi…— İbraniler 9:27 Zamanında olmak bazen gerçek bir sorun olmaktadır. Gecikmenin birçok yolu vardır. Planlar çok ani bir...
Zaman Kısa, Sonsuzluk Kesindir

Zaman Kısa, Sonsuzluk Kesindir

Resim: Joanna Kosinska Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Hezekiel 33:8–9; Markos 1:14–22 Tanrısal esinden yoksun olan halk sınır tanımaz olur. — Süleyman’ın Özdeyişleri 29:18 Sonsuzluğu cehennemde geçirme yolunda olan kayıp canları uyarmak için ne yapıyoruz? Cehennem...
Tanrı Bizi İsmimizle Tanır

Tanrı Bizi İsmimizle Tanır

Resim: Carolien van Oijen Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Mezmur 139:1–18 O da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. — Yuhanna 10:3 Kendi ismimizi duymak genelde kulağımıza hoş gelir. İnsanlar bize ismimizle hitap ettikleri zaman, bu bize...
Rab İçin Zaman

Rab İçin Zaman

Resim: Thomas Kinto Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 19:12–2 Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. — 1.Korintliler 1:7 İsa burada bulunmuştur ve şimdi de Baba’ya dönmüştür. Rab’bin işini üstlenmek...