Zaman Kısa, Sonsuzluk Kesindir

Zaman Kısa, Sonsuzluk Kesindir

Resim: Joanna Kosinska Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Hezekiel 33:8–9; Markos 1:14–22 Tanrısal esinden yoksun olan halk sınır tanımaz olur. — Süleyman’ın Özdeyişleri 29:18 Sonsuzluğu cehennemde geçirme yolunda olan kayıp canları uyarmak için ne yapıyoruz? Cehennem...
Tanrı Bizi İsmimizle Tanır

Tanrı Bizi İsmimizle Tanır

Resim: Carolien van Oijen Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Mezmur 139:1–18 O da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. — Yuhanna 10:3 Kendi ismimizi duymak genelde kulağımıza hoş gelir. İnsanlar bize ismimizle hitap ettikleri zaman, bu bize...
Rab İçin Zaman

Rab İçin Zaman

Resim: Thomas Kinto Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 19:12–2 Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. — 1.Korintliler 1:7 İsa burada bulunmuştur ve şimdi de Baba’ya dönmüştür. Rab’bin işini üstlenmek...
Zaman Azalıyor

Zaman Azalıyor

Resim: Aron Visuals Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Markos 13 Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle, sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun. — 1.Petrus 4:7 Zamanın azaldığına gerçekten bütün kalbinizle inanıyor musunuz? Yoksa siz de, “Kendime, ‘ey canım, yıllarca...