fbpx

Resim: Frida Bredesen

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 6:20–36

Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Matta 5:39

Kutsal Yazılar’ın sayfalarından İsa’nın kendileriyle konuştuğu inanlılara meşru savunma ve kavga ve mücadeleden uzak durma konusunda çok açık bir mesaj yer almaktadır. Bu inanlılar, İsa’yla birlikte Müjde uğruna zulüm gördüler. Bunlara, zenginler tarafından mahkûm edilen, bazen kötü muamele edilen ve öldürülen fakirler de dahildi. Muhalifleri Mesih’ten nefret eden kişilerdi. İsa’nın inanlılara öğüdü misilleme yapmamalarıydı. inanlıların kötülüğe kötülükle karşılık vermemeleri gerekir. İsa, öç almama konusundaki Tanrı yolundaki prensibe tekrar tekrar dikkat çekmiştir.

İnanlılar, İsa Mesih ve O’nun öğretilerini izlemek üzere Rab’bin ordusunun üyeleri olduklarından, birisi yanağınıza bir tokat attığında ona öbürünü çevrilmesi bir öneri değil, buyruktur (Matta 5:39). İsa sonunda mahkemeye çıkarıldığında ne olduğunu hatırlayın. O’na hakaret ettiklerinde misilleme yapmamıştı. Acı çektiğinde tehditte bulunmamıştı. Bunun yerine davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bırakmıştı (1.Petrus 2:23).

İnanlılar misilleme yapmadıkları halde, hiçbir şekilde savunmasız değildirler. Çektikleri acılar ve kanları, öç alması için Rab’be yakarmaktadır (Yakup 5:4–6). Tanrı her şeyi görür ve adil yargısını bir gün herkese uygulayacaktır.


Tanrı adil yargısını er geç gerçekleştirecektir.