fbpx
Dikkat Edin! Tuzak Var!

Dikkat Edin! Tuzak Var!

Resim: Chris Hardy İnsandan korkmak tuzaktır ama RAB’be güvenen güvenlikte olur.  — Süleyman’ın Özdeyişleri 29:25 En iyi balıkçılar usta yalancılardır. Şimdi, balıkçılık meraklıları kitabı bırakmadan açıklayayım. Balık tutmanın amacı aldatmaktır. Balığı ona...
Nasıl Bağlı Bir Hıristiyan Olunur? | Yuhanna 21:15-25

Nasıl Bağlı Bir Hıristiyan Olunur? | Yuhanna 21:15-25

Resim: Yuhanna 21:15-25 İsa Mesih’i takip etmeye yönelik gerçek müjde çağrısı, kendini inkar etmeye yönelik bir çağrıdır. Kendini gerçekleştirmeye yönelik insan merkezli bir çağrı değildir; “Hıristiyanlık lite” diye bir şey yok. Müjde, günahkârları İsa...
Ardımdan Gelin

Ardımdan Gelin

Ardımdan gelin. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. —Matta 4:19 Bugünkü okuma parçamızda İsa’nın çalışmakta olan kişileri seçtiğine dikkat ediyoruz. Öğrenciler iş güç sahibi adamlardı. Kuşkusuz, hayatta erişmek istedikleri hedefler vardı. Bundan sonra İsa gelip,...
Vücut Geliştirme

Vücut Geliştirme

Resim: David Clode Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önderve öğretmen atadı. Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih’in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.  —Efesliler 4:11-12 Ölümden dirilmiş Mesih; Kilisesine gelişmesi ve...
Kutsal Kitap: Tanrı’nın Sözü’dür

Kutsal Kitap: Tanrı’nın Sözü’dür

Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler.  —2.Petrus 1:21 Dünyadaki hiçbir kitap Kutsal Kitap gibi değildir. Kutsal Kitap’ın yazarı bir insan değil, Tanrı’nın...