fbpx

Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler.  —2.Petrus 1:21

Dünyadaki hiçbir kitap Kutsal Kitap gibi değildir. Kutsal Kitap’ın yazarı bir insan değil, Tanrı’nın Kendisidir. Tanrı’nın insanların bilmesini istedeği her şey onun sayfalarında yazılıdır. Bu nedenle Kutsal Kitap’a Tanrı Sözü ya da Kutsal Yazılar adı verilir.

Kutsal Kitap, Tanrı’nın gökleri, yeri ve insanı nasıl yarattığını açıklar. Kutsal Kitap bize insanın nasıl günah işlediğini, Tanri’nın insanlara olan sevgisinden ötürü onları Oğlu İsa Mesih aracılığıyla kurtarmanın bir yolunu oluşturduğunu anlatır.

Kutsal Kitap’ta altmış altı tane ayrı kitap yer alır ve her kitabın da örneğin, “Eyüp,” “Yuhanna,” “Nahum” ve “İbraniler” gibi kendi ismi vardır.

Tanrı, Kutsal Kitap’ı Kendi eliyle yazmamış, Kendi Sözü’nün yazarları olarak Kendisini seven sadık ve kutsal kişileri kullanmıştır. Onları esinlendirmiş ve yazmaları için onlara bilgelik vermiştir.

Bu yazarlar arasında basit insanlar da, çok kalburüstü insanlar da vardı. Tanrı’nın mesajını sadık bir şekilde yazan kişiler arasında krallar, çobanlar, bir Grek doktor, eğitimsiz balıkçılar, hükümet yetkilileri ve kâhinler bulunmaktadır.

Kutsal Kitap farklı zamanlarda, farklı dillerde ve farklı ülkelerde yazılmıştı. Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısma ayrılır. Yeni Antlaşma’ya aynı zamanda Müjde ya da İncil adı da verilir. Eski Antlaşma’nın ilk kitapları yaklaşık 3500 yil önce yazılmıştır, ama İncil yaklaşık 2000 yıl önce yazılmıştır. Kutsal Kitap çok eski bir kitap olduğu halde, bizim zamanımız için de çok önemlidir ve içindeki sözler düşünce ve anlamlarını kaybetmemişlerdir. Kutsal Kitap, bütün zamanlarda yaşayan bütün insanlar için paha biçilmez bir kitaptır çünkü içinde yazılanlar Tanrı’nın Kendisinden gelmiştir!

1.Kutsal Kitap’a neden Tanrı Sözü adı verilir?