Resim: Vince Fleming

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Mezmur 33:1–11

Ey doğru insanlar, RAB’be sevinçle haykırın! Dürüstlere O’nu övmek yaraşır. Mezmur 33:1

İlahiler, Tanrı’ya tapınmakta her zaman önemli bir rol oynamıştır. Tapınakta mezmurlar söylenirdi. İsa, Rab’bin Sofrası’nı bize bir buyruk olarak verdikten sonra öğrencileriyle birlikte bir ilahi söylemişti. Pavlus, inanlıları birbirleriyle mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söylemeye teşvik etmişti (Efesliler 5:19). Tanrı halkı neden ilahiler söylemelidir? İlahiler sadece tapınmaya gelenleri vaaza hazırlamak için midir? İlahi söylememizin nedeni, tapınmamızı, dualarımızı ya da tanıklığımızı dile getirmenin etkin bir yolu olmasıdır. İlahiler aracılığıyla Tanrımız’ı över ve birbirimizi ruhça geliştiririz.

Mezmur 33’ün yazarı İsrailliler’i, Tanrı’ya güçlü Sözü, yanılmaz öğütleri ve halkı için sürekli ilgisinden ötürü övgüler sunmaya çağırmıştı. Pavlus ve Silas hapishanede ilahiler söylemişlerdi. Bazen moralimiz bozuk olsa bile, yine de içimizde Tanrı’ya ilahiler söyleme isteği olmalıdır.

Rab’bi gerçekten seviyorsanız, ilahiler aracılığıyla Tanrı’ya övgüye şevkle katılın. Yalnızken ve yüreğiniz dolu olduğunda ilahiler söyleyin! Sesinizin nasıl olduğuna aldırmayın. Rab, yürekten gelen her övgü melodisinden hoşnut olur.


Yüreklerimiz Mesih’le dolduğunda, ilahi söyleme arzumuz olur.