fbpx

Resim: Emre Gencer

Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

Romalılar 12:2

Tanrı’ya sabahları yenilenmiş ve tazelenmiş bir akıl ve beden için hiç teşekkür eder misiniz? Geceleyin iyi uyuyup dinlendiğimizde vücutlarımıza neler olduğu hayret vericidir. Her gün yorulur ve geceleri yatıp uyumaya hazır oluruz. Ertesi sabah kendimizi dinç ve bir başka yeni günü karşılamaya hazır hissederiz. İşte bu yenilenmedir!

Hristiyan hayatımız da aynıdır. Tanrı Sözü’nü okuyup onun üzerinde derin düşündükçe yenileniriz. Hayattaki durumları ruhsal bir dinçlikle gö-ğüslemeye hazır oluruz.

Özellikle de düşüncelerimiz başka şeylere odaklanıyorsa sadece ye-nilenme değil, bir tür değişim de yaşarız. Hristiyanlar yeniden doğmuş ve başlangıçta bir değişim yaşamış oldukları halde, birçoklarının düşünceleri başka çekici şeylerle doludur. Kafaları Kutsal Kitap’tan başka şeylerle dolu olduğunda ruhsal yenilenmeleri ya çok az olur ya da hiç olmaz. Korintli Hristiyanlar gibi hayatlarında zayıf ve benliğe dayalı kişiler olurlar.

Tanrı bizim “Tanrı’nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalan” (Koloseliler 4:12) ve büyümekte olan bireyler olmamızı ister. Pavlus ayrıca, O’na baktıkça,“… yücelik üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz” der (2.Korintliler 3:18).

Tanrı Sözü’nü okuyarak epey zaman geçirin, bu hayatınızı değiştirecektir.