fbpx

Resim: Dan Gold

Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek.  —Yuhanna 15:26

Bugünlerde Kutsal Ruh hakkında konuşmak çok moda oldu. Kutsal Ruh kesinlikle dünyada bulunan ve Kiliselerde çalışan Tanrı’dır. Dünyanın suçluluğunu göstermek, (Yuhanna 16:8) elçileri ve bizleri eğitmek için gönderildi (Yuhanna 14:26). Kutsal Ruh Tanrı’yı bize gösteriyor ve O’nun tarafından “doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’nın benzerliğinde” yenileniyoruz. (Efesliler 1:16; 4:25) Mesih’in bedenini oluşturan O’dur (1.Korintliler 12). Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh hakkında bize öğretecek çok bilgi var ve Kutsal Kitap’ın öğrettiği bilgiyi biz de öğretmeliyiz.

Bütün bu etkinliklerde Kutsal Ruh’un amacının ne olduğunu Rab İsa açıkladı. İsa Kutsal Ruh’un görevi hakkında şunu söyledi: “Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek (Yuhanna 16:13–14). Rab İsa yeryüzüne geldiğinde Baba’nın yetkisi altındaydı ve Baba’nın O’na gösterdikleriyle Baba’yı yüceltti (Yuhanna 4:34; 5:19–20; 17:4). İsa diyor ki, aynı şekilde Kutsal Ruh Mesih’in yetkisi altındadır ve Mesih’i yüceltmek için gelmiştir. Bize Mesih’in yetkisiyle Mesih hakkında konuşacak.

Pavlus, Kutsal Ruh’u “Mesih’in Ruhu” (Romalılar 8:9) olarak nitelemeye esinlenmişti. Pavlus’un bunu yazması Kutsal Ruh’u memnun etmişti. Kutsal Ruh Mesih’i tanımamızı istiyor. Başkalarına Mesih hakkında bahsetmemizi istiyor. (Elçilerin İşleri 1:8) “Mesih’in Ruhu” olarak tanınmak istiyor. Bizi Mesih hakkında eğitiyor ve Mesih’i yüceltmemizi istiyor. Kutsal Ruh Mesih’i tanımamız ve kurtulmamız için Kutsal Kitap’ın yazılmasını yönetti. Sence Kimin hakkında düşünmemizi, konuşmamızı ve yaşamımızda O’nu yansıtmamızı istiyor? Mesih! Bu yüzden, eğer Kutsal Ruh’la doluysak Mesih merkezli, Mesih’i yüceltici ve insanlara Mesih ilan edici olacağız. Mesih’i ve emirlerini öğrenmek için Kutsal Kitap’ı okuyacağız. Mesih’in arkadaşı olmayı isteyeceğiz ve emirlerine itaat edeceğiz (Yuhanna 15:14). Bütün bunlar Kutsal Ruh’un isteğidir. Ayrıca Mesih’in de isteğidir.

Rab İsa Kutsal Ruh’un bu dünyadaki görevini bize anlatıyor: “O beni yüceltecek.’’ Kutsal Ruh’un yaptığı her şey bu amaçtadır. Biz de kendi hakkımızda aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Amacımız Mesih’i yüceltmek mi? Amacımız Mesih’e itaat etmek ve Mesih’e güvenmek mi? Bu dünyada Mesih’in hizmetçileri olmak için bulunuyor muyuz? Rab İsa bu dünyaya bir hizmetçi olarak geldi: “Ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum.” (Luka 22:27) Kutsal Ruh da şimdi aynı rolü gerçekleştirmektedir. “O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek.” Kendi hakkımızda da aynı şeyi söyleyebilir miyiz?

“O bana tanıklık edecek…O beni yüceltecek.” Şimdi Kutsal Ruh’a itaat edelim; şimdi gerçekten Ruh’la dolu olalım; yani:

Mesih’le dolu olalım!