fbpx

Resim/video: Yuhanna 7:14–24

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
16-18: İsa kendiliğinden konuşmaz, yalnız Tanrı’dan aldığını söyler ve Tanrı’nın yüceliğini arar. Ben de sadece Tanrı’nın isteğini duyuran, sadık bir kulu muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
15: Tanrı Sözü’ne ben nasıl karşılık veriyorum? O’nun Sözü’nü dinlemezsem, İsa’nın öğrettiklerine karşı gelmiş olurum.

17: Tanrı’nın isteğini yerine getirmek isteyen kişi, İsa’nın Tanrı’dan geldiğini anlayacaktır. Yahudiler Kutsal Kitap hakkında çok bilgili olmalarına rağmen, doğruyu anlayamazlar. Ben Kutsal Kitap’tan öğrendiklerimi benimseyip hayatımda uyguluyor muyum? Tanrı Sözü’ne itaat ettikçe İsa’yı daha yakından tanıyor muyum?

16, 18: Sadece Tanrı’nın isteğini konuşan, Tanrı’ya yücelik verir. O’nun öğretisine kendi düşüncesini katan kişiyse, kendi yüceliğini arıyor demektir. Ben Kutsal Kitap’ı öğretirken, ya da paylaşırken, isteyerek ve bilerek kendi düşüncemi ve bilgimi katıyor muyum?

15, 24: İnsanlar İsa’nın iyi öğrenim görmediğini öne sürerek onu küçümser. Oysa Kutsal Yasa’nın gerçek amacını bilmeyenler akılsızdır. Ben de insanları dünyasal ölçülere göre mi yargılıyorum?

 

Yuhanna 7:14–24
14 Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. 15 Yahudiler şaşırdılar. “Bu adam hiç öğrenim görmediği halde, nasıl bu kadar bilgili olabilir?” dediler.

16 İsa onlara, “Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir” diye karşılık verdi. 17 “Eğer bir kimse Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı’dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. 18 Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve O’nda haksızlık yoktur. 19 Musa size Kutsal Yasa’yı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz Yasa’yı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz?”

20 Kalabalık, “Cin çarpmış seni!” dedi. “Seni öldürmek isteyen kim?”

21 İsa, “Ben bir mucize yaptım, hepiniz şaşkına döndünüz” diye yanıt verdi. 22 “Musa size sünneti buyurduğu için –aslında bu, Musa’dan değil, atalarınızdan kalmadır– Şabat Günü birini sünnet edersiniz. 23 Musa’nın Yasası bozulmasın diye Şabat Günü biri sünnet ediliyor da, Şabat Günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? 24 Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun.”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?