fbpx

Resim: bugra karacam

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
13: Tanrı günahtan dolayı kendisinden uzak olanları Mesih’in kanı aracılığıyla yakın kıldı. Tanrı’ya yakın olmanın ayrıcalığı yalnızca Mesih’in kendini feda etmesiyle gerçekleştirilir (İbraniler 9:22). Her zaman Tanrı’ya yakın olma ayrıcalığım için, her gün O’na tapınmalıyım.
14-18: Tanrı bizlere Mesih’i barıştıran olarak vermiştir. O’nun ölümü sayesinde Yahudi ve öteki ulusları birleştirerek aradaki düşmanlığı kaldırır. Rab’bin çarmıhtaki ölümüyle kaldırılan düşmanlık duvarının topluluğumda yeniden oluşturacak ayrımların oluşmaması için uyanık olmalıyız.
19-22: Tanrı artık Tapınağı değil, Mesih’e iman edenleri konut olarak görür. Ben ve ait olduğum topluluğum Tanrı’nın kutsal konutu olmak üzere güzelce inşa edilmekte miyiz? Bu konuda hep birlikte dua etmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
11,12: Rab’bi tanımadan önceki yaşantımı hatırlamalıyım. Efes kilisesindekiler gibi ben de eskiden Mesihsiz, Tanrı’nın vaadine dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuzdum. Böyle birinin kurtuluşa sahip olması Tanrı’nın eşsiz lütflıdur. Sıkıntılı günlerde özellikle bunu hatırlamalıyım.

Efesliler 2:11-22
11 Bunun için, öteki uluslardan doğan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu anımsayın: Bedende elle yapılmış sünnete sahip olup “sünnetli” diye anılanların “sünnetsiz” dedikleri sizler, 12 o zaman Mesihsiz, İsrail’de vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız. 13 Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa’da Mesih’in kanı sayesinde yakın kılındınız. 14-16 Çünkü Mesih’in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı*, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı’yla barıştırmaktı. 17 O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. 18 O’nun aracılığıyla hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.19 Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev halkısınız. 20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir. 21 Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor. 22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa ediliyorsunuz.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?