fbpx

Resim:  Priscilla Du Preez

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yuhanna 4:19–26, 39–42

Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin.  Matta 4:10

Samiriyeliler neye taptıklarını bilmiyorlardı. Yahudiler neye taptıklarını biliyorlardı; Tanrı’ya tapıyorlardı. Ama İsa, bu tapınmanın değişeceği zama­nın geleceğini söylemişti. Her ikisi de ruhta tapınacaktı.

Tanrı Ruh’tur. İnsan, beden, can ve ruh olarak yaratılmıştır. Ruh, var­lığımızın iç kısmıdır. Bu iç varlık Tanrı’ya yakarır. İman Tanrı’ya uzanır ve O’nunla bir bağlantı kurar. Bu iman, günlük hayatımızı, işimizi, hedeflerimi­zi, mesleğimizi, ev ve toplum hayatımızın tümünü etkiler. Tanrı’ya hizmete adanmışlık ve diğer insanlara karşı Mesih benzerliğinde bir sevgi ve merha­met getirir. İçimizde Tanrı’ya hizmet etmek için bir arzu oluşturur.

Samiriyeli kadın İsa’ya hizmet etmek için bir arzu duydu. Su testisini bı­rakıp hemen köyüne gitti ve Yakup’un kuyusunda yaşadığı deneyimi herkese anlattı. Paylaştığı harika haber birçok insanı çok sevindirdi.

Hizmet ve tapınmayı birbirinden ayıramayız. Bunlar bir aradadır. Pazar sabahları yaptığımız kilise toplantıları, sorunlar, zaferler ve hizmetle geçen haftamızı kutlamak ve yaşamı Mesih İsa’da yendiğimizden ötürü sevinmek için özel bir zamandır!


Kutsallığın güzelliği içinde RAB’be tapının!