fbpx

Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. —Yuhanna 20:31

Sizce Adem’le Havva, Cennet Bahçesi’nde hangi dili konuşuyordu? Bunun yanıtını hiçbirimiz bilemeyiz. Babil Kulesi’nde gurur ve diğer günahlardan ötürü Tanrı’nın, “bütün insanların dilini orada karıştırdığını” (Yaratılış 11:9) biliyoruz ve günümüzde dünyada yaklaşık 6,500 dil konuşulmaktadır.

Ama Tanrı, her zaman olduğu gibi bize hatalarımız ve içinde bulunduğumuz acı durumdan bir çıkış yolu sağladı. Yaklaşık 2000 yıl önce “Söz, insan olup aramızda yaşadı” (Yuhanna 1:14). Tanrı’nın kayrasına ve esenliğimize geri götüren yol, O’nun sağladığı yol yani İsa Mesih aracılığıyladır. Kurtuluş, bizi tek iman ve gelecek için tek umutta birleştiren bu tek Kurtarıcı aracılığıyla tüm halklara, gruplara ve ırklara sunulmuştur. Günümüzde Tanrı’nın düşüncelerinin her dilde ve vahyinin kanalı olması için seçmiş olduğu herkes tarafından dile getirilebildiğinden ötürü minnettar olmalıyız. Tek Söz’den aynı Kitap’a ve aynı Ruh’a sahip olduğumuzu bilerek diğer ülke ve kültürlerden inanlılarla tapınmak çok heyecan vericidir. Diller farklı olduğu halde, Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla Babil’in lanetinin üstesinden gelinmiştir. 2014 sonu itibariyle, Kutsal Yazılar’ın bazı bölümleri yaklaşık 2,900 dil ve lehçeye çevrilmiştir. Bu rekora yaklaşan başka bir kitap yoktur. Önemli olan, Müjde’nin mesajına iman etmemiz ve Tanrı’nın harika haberini dünyadaki bütün insanlarla paylaşma konusunda utangaç olmamamızdır.

Kurtulanların hedefi, Ruh’ta birliğe sahip olmaktır.