fbpx

Resim: Yuhanna 12:1-11

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
7: Meryem’in niyetini bilen İsa, onun yaptığı şeyi onaylar. İsa, benim gerçekleştirdiğim hizmetlerden hoşnut mu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
2: İsa için bir ziyafet düzenlenmiştir. Bu ziyafet, Lazar’ı tekrar yaşama döndürdüğü için teşekkür etme amacıyla düzenlenmiş olabilir. İsa’ya yaptığı harika işler için teşekkür etmek ve O’nu övmek için ne yapıyorum?

3: Meryem, kendisi için en değerli armağanı İsa’ya sunar; kendi saçlarıyla İsa’nın ayaklarını silerek hizmet eder. Bugün benim İsa’ya sunabilecek en değerli armağanım ve hizmetim nedir? Hizmetimin hoş kokusunun evime ve kiliseme dolmasını istemez miyim?

4-6: Meryem’in yaptığı şey konusunda Yahuda İskariot ne düşünür (5)? Onun niyeti nedir (6)? Düşman sadece dışarıda değil, içeride de mevcuttur. Ben de mazeretler uydurarak, İsa’ya sunmam gerekeni kendime ayırıyor muyum?

7,8: İsa’ya hizmet etmeksizin ve O’na tapınmaksızm yoksullara yardım etmek, sadece insani bir sevgi gösterisidir. “Tanrı’yı seviyorum” deyip de komşusunu sevmeyen kişinin sevgisi sahtedir (1.Yuhanna 4:20). Yaşamımda, ihtiyaç içinde olanlara yardım etmek ile Rab’be tapınmak konuları arasında nasıl bir uyum var?

10: İsa’nın düşmanları olduğu gibi, O’nu izlemek isteyenlerin de düşmanları olur (Matta 10:25). Bununla ilgili İsa, “Bana olan bağlılığınızdan ötürü, insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür” demiştir (Matta 5:11, 12). Rab’bi izlediğim için düşmanlarım var mı? Onlara nasıl davranıyorum?

Yuhanna 12:1-11
1 İsa, Fısıh Bayramı’ndan altı gün önce, ölümden dirilttiği Lazar’ın bulunduğu Beytanya’ya geldi. 2 Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa’yla birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar’dı. 3 Meryem, çok değerli saf hintsümbülü yağından yarım litre kadargetirerek İsa’nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu.

4-5 Ama öğrencilerinden biri, İsa’ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariot, “Bu yağ neden üç yüz dinara satılıp parası yoksullara verilmedi?” dedi. 6 Bunu, yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu.

7 İsa, “Kadını rahat bırak” dedi. “Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. 8 Yoksullar her zaman aranızdadır, ama ben her zaman aranızda olmayacağım.”

9 Yahudiler’den büyük bir kalabalık İsa’nın Beytanya’da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, O’nun ölümden dirilttiği Lazar’ı da görmek için oraya geldi. 10 Başkâhinler ise Lazar’ı da öldürmeyi tasarladılar. 11 Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa’ya iman ediyordu.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?