fbpx

Resim: Hulki Okan Tabak

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yeremya 30:4–22

Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştık.Romalılar 5:10

Yıllar önce bir restorasyon işinde çalıştım. Eski evleri ilk hallerine dönüştürüyorduk. Hedef hiçbir zaman tadilat yapmak değil, restore etmekti. Onları modern iyileştirmelerle yenilemek yerine mümkün olduğu kadar özgün hallerine dönüştürmeye çalışıyorduk. Bizim için en önemlisi hakikilik, özgünlük, gerçek ve orijinallikti. Bu iş için gerçek ama kullanılabilir malzemeler bulmak için çok uğraşıyorduk.

Bugünkü Kutsal Kitap okumamızda, İsrail’i çok acıklı, zayıflamış bir durumda görüyoruz. Ama Tanrı, onu önceki yücelik ve onuruna restore etmeyi vaat etmişti.

İnsan özgün olarak Tanrı’nın benzerliğinde yaratılmıştı. Esenlik, güzellik, sevgi ve Tanrı’yla kusursuz paydaşlık her gün yaşadığı şeylerdi. İnsan, suçluluk, çirkinlik, nefret ve Tanrı’nın huzurundan kovulma durumuna günahtan ötürü düşmüştü. Ancak Tanrı, suçumuzun yerine esenliğe, çirkinliğimizin yerine güzelliğe, nefretimizin yerine sevimliliğe, Tanrı’dan uzaklaşmışlığımız yerine Tanrı ve halkıyla paydaşlığa sahip olmamıza yol açması için Oğlu İsa’yı gönderdi.

Sizin hayatınızda, günahınızdan ötürü suçluluk duygusu ya da Tanrı’nın iyiliğini hatırlamanıza engel olacak şekilde cesaretinizi kıran durumlar ya da bir meşguliyet var mı? Biz de Davut’la birlikte, “Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini” (Mezmur 51:12) diye dua edelim. Gerçekleştirdiği restorasyonlardan ötürü Tanrı’yı övelim!


İnsanlar tadilat yapabilir ama ancak Tanrı restore edebilir.