fbpx
Tamamlandı! | Yuhanna 19:23-30

Tamamlandı! | Yuhanna 19:23-30

Resim: Yuhanna 19:23-30 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 23 ,24: Askerler İsa’nın iç çamaşırını bile alır ve İsa çarmıhta çıplak olarak ölür. Adem ile Havva günah işledikten sonra yapraklarla kendilerini gizlemek istemişlerdir; İsa ise benim yerime utanca maruz kalmış ve...
Sezar’ın Dostu | Yuhanna 19:12-22

Sezar’ın Dostu | Yuhanna 19:12-22

Resim: Yuhanna 19:12-22 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 16, 17: İsa ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra sessizce çarmıhı taşıyıp Golgota’ya kadar gider. Golgota’ya giden yol çok uzun ve acı doludur. İsa bu uzun ve acı dolu çarmıh yolunu beni düşünerek sessizce yürümüştür...
Sevgiyle Edilen Hizmet | Yuhanna 13:1-15

Sevgiyle Edilen Hizmet | Yuhanna 13:1-15

Resim: Yuhanna 13:1-15 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 1,2: İsa seçilmiş olanlara sevgisini daima gösterir. O’nun beni de sevdiğine inanıyor muyum? Şeytan saldırısını ne kadar arttırsa da, İsa beni sevmekten vazgeçmez ve her zaman korur. 3-5: Dünyanın egemeni olan İsa,...
Ölümden Sonra Yukarı Alınınca | Yuhanna 12:26-36

Ölümden Sonra Yukarı Alınınca | Yuhanna 12:26-36

Resim: Yuhanna 12:26-36 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 27: İsa duygularını öğrencilere gizlemeden, açıkça söyler. Yine de yaşamının amacını hatırlayarak kendi isteğinden vazgeçer. Bu amacı gerçekleştirerek Tanrı’nın ismini yüceltmek için yakarır...