fbpx

Resim/video: Yuhanna 5:33-47

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
30: İsa sadece Tanrı’nın isteğini yerine getirmektedir. Tanrı’nın halkı da O’nun isteğine uymalıdır. Bu yıl için planlarımı Tanrı’nın isteğine göre yaptım mı?

31–39, 45–47: Tanrı, İsa için tanıklık eder. İnsanlar Tanrı’nın sesini duymamış, O’nu görmemiştir. Ayrıca Yasa’yı iyi bilmediklerinden dolayı Mesih’i kabul edememişlerdir. Şimdi de Kutsal Yasa’yı derin derin düşünmezsek, Tanrı’yı ve Mesih’i tanıyamaz, Tanrı’nın bizim için istediğini bilemeyiz ve sonsuz yaşama kavuşamayız. Kutsal Yasa’yı her gün derin düşünüyor muyum?

33–35: Vaftizci Yahya İsa’ya tanıklık eder. Yahya ışık değil, ışığa tanıklık etmeye gelen kişidir (Yuhanna 1:8). Ben bu ışığa nasıl tanıklık ediyorum?

36: İsa, Tanrı’nın verdiği işleri yapmakla kendisine tanıklık eder. İsa’nın yaptığı işleri derin düşünerek O’nu daha iyi tanımakta ilerliyor muyum? Rab’bin verdiği hangi işleri yaparak O’na tanıklık ediyorum?

40–44: İsa, Tanrı’yı sevmeden ve sonsuz yaşamla hiç ilgilenmeden kendisini izleyen kişilerden övgü kabul etmez. Ben Rab’bin ardından O’nu severek gidiyor muyum? O’nu sevmeden, izliyormuş gibi yapsam, benden övgü kabul etmeyecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
30: İsa’nın yargısı adildir. Çevremde oluşan ayartıcı düşüncelere karşı, Rab’bin adil yargısını hatırlayıp sonuna dek imanımı korumaya kararlı mıyım?

45–47: Kutsal Kitap’a değer veren bu Yahudiler, aslında ona inanmaktadır. Bir kişi Kutsal Kitap’ı çok iyi düzeyde araştırsa bile, Tanrı’yı sevmiyorsa ya da Tanrı’ya ait olan övgüyü O’na vermiyorsa, sonsuz yaşama kavuşamaz. Tanrı’yı seviyor, O’na her gün övgüler sunuyor muyum?

 

Yuhanna 5:30-47
30
“Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. 31 Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. 32 Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır. O’nun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. 33 Siz Yahya’ya adamlar gönderdiniz, o da gerçeğe tanıklık etti. 34 İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. 35 Yahya, yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. 36 Ama benim, Yahya’nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için Baba’nın bana verdiği işler, şu yaptığım işler, beni Baba’nın gönderdiğine tanıklık ediyor. 37 Beni gönderen Baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne O’nun sesini işittiniz, ne de suretini gördünüz. 38 O’nun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü O’nun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. 39 Kutsal Yazılar’ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır! 40 Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz.

41 “İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. 42 Ama ben sizi bilirim, içinizde Tanrı sevgisi yoktur. 43 Ben Babam’ın adına geldim, ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse, onu kabul edeceksiniz. 44 Birbirinizden övgüler kabul ediyor, ama tek olan Tanrı’nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? 45 Baba’nın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan, umut bağladığınız Musa’dır. 46 Musa’ya iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. 47 Ama onun yazılarına iman etmezseniz, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?