fbpx

Resim: Tim Mossholder

İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile’nin Kana Köyü’nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler.  —Yuhanna 2:11

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
Tüm metin: Kutsal Kitap, Mesih’in Egemenliği’ndeki şöleni anlatmak için düğün ifadesini sıkça kullanır. Tanrı’dan uzaklaşan kişinin yaşamı eksiklerle doludur; şölen ise Göksel Egemenlik’teki bolluğu simgeler. İsa, kendisinin gelişiyle bol yaşamın gelmiş olduğunu göstermek için düğünde mucize gerçekleştirir. Mesih’teki bol yaşamın bereketini hayatımda görüyor muyum?

4–7: İsa’nın bu mucizeyi yapma nedeni açıkça ifade edilmemiş olabilir. Mesih bu mucizeyi annesinin ricası ya da düğünde daha fazla şarabın olması gerektiğinden ötürü gerçekleştirmemiştir. Bunu, Tanrı’nın yenileme çağının gelmiş olduğunu ilan etmek için yapmıştır. Ben de bu çağda, Tanrı’nın yenilenmiş çocuğu olarak yaşıyor muyum?

7–11: İsa, suyu şaraba dönüştürecek kadar kudretlidir. Benim de durumum ne olursa olsun, İsa kendi yüceliğini hayatımda gösterecektir. O’nun böylesine kudretli olduğuna inanıyor muyum?

9–10: İnsanlar genellikle ilk önce iyi olanı, sonra kötü olanı sunar. Oysa İsa zaman geçtikçe daha güzel olanı verir. Ben de Rab’den zaman geçtikçe daha iyi olanı alıyor muyum? Tanrı’ya olan sevgim ve bağlılığım gelişiyor mu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
7, 8: Hizmet edenler İsa’nın sözünü dinler ve küpleri ağzına kadar doldururlar. Rab’bin gücümü aşacak konularda yerine getirmemi istediği şeyler var mı? Bunları O’ndan gelen güç ve yetkiyle gerçekleştirmeye çalışıyor muyum?

 

Yuhanna 2:1–12
1 Üçüncü gün Celile’nin Kana Köyü’nde bir düğün vardı. İsa’nın annesi de oradaydı. 2 İsa’yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. 3 Şarap tükenince annesi İsa’ya, “Şarapları kalmadı” dedi.

4 İsa, “Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi” dedi.

5 Annesi hizmet edenlere, “Size ne derse onu yapın” dedi.

6 Yahudiler’in geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litrealan altı taş küp vardı. 7 İsa hizmet edenlere, “Küpleri suyla doldurun” dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. 8 Sonra hizmet edenlere, “Şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün” dedi.

Onlar da götürdüler. 9-10 Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, “Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar” dedi, “Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.”

11 İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile’nin Kana Köyü’nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler.

12 Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefarnahum’a gidip orada birkaç gün kaldılar.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?