fbpx

Resim: PeteWill

Hazırlayan: Haluk Yılmaz

Söz, insanolup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. —Yuhanna 1:14

Dua ettiğinizde Tanrı’nın sizi duyup duymadığını hiç merak ettiniz mi? Belki de sadece belirli bir dilde veya belirli bir tarzda dua etmediğiniz sürece sizi duymadığından endişe ediyor musunuz?

Yüzyıllar boyunca, Roma Katolik Kilisesi tüm ibadet hizmetlerinin Latince yapılmasını zorunlu kıldı. Hatta ezberlenmiş duaların da Latincede söylenmesi gerekiyordu. Birçok kişi tarafından “Rab’bin Duası” olarak bilinen dua, “Pater Noster” olarak adlandırılıyordu çünkü “Bizim Babamız” sözleriyle başlıyordu.

Bir zamanlar, Latin batı Avrupa’da yaygındı, ancak diller değiştikçe insanlar ibadet hizmetinden uzaklaştılar. Kilise hizmetleri başka bir dünya hissi kazandı ve inanç, kilise binasına yerelleşti. Rahiplerin çalışmaları muğlak hale gelmeye başladı. Rab’bin Sofrasının öğelerini hazırlarken “Hoc est corpus meum” dediklerinde, insanlar İsa’nın “Bu benim bedenim” anlamına gelen sözlerini duymadılar. Onlar “Hokus pokus!” duydular. Ve bu, dinin genellikle gündelik yaşamlarından ayrılan bir dizi mistik ayin haline geldi.

Bu, İsa Mesih’in öğrettiklerinin ve yaşam biçiminin tam tersiydi. O, inancın ve günlük yaşamın ayrılamaz olmasını istedi. Bu, her fırsatta insanları Baba’ya yönlendiren, sadece tapınaklarda veya sinagoglarda değil, halkın evlerini ziyaret ederek gösterdiği bir şeydi.

İsa, cennetten dünyaya gelerek aramızda yaşama şekliyle bunu gösterdi. Onun adı İmmanuel’di: Tanrı bizimle. Afrikalı teolog Lamin Sanneh, bu durumun bir tür çeviri olduğunu söyler, çünkü Söz, ete büründü (Yuhanna 1:14) ve bu nedenle “Hristiyanlığın orijinal dili çeviridir.”

Bu nedenle, orijinal soruya geri dönelim: “Türkçe dua edebilir miyim?” Cevap evet! İlk olarak—Tanrı her şeye gücü yeten bir Tanrıdır, yani yapamayacağı hiçbir şey yoktur. İkinci olarak, O her şeyi bilir, bu nedenle sizin de dahil olduğunuz her dili bilir. Ve son olarak, O her yerdedir, bu yüzden dualarımızı duyabilir. Ve dualarımızı duymak istediğini biliyoruz çünkü bize her zaman gelme modelini gösterdi. Mesela, Adem ve Havva günah işledikten sonra onları takip etti. Mısırdaki İbraniler kölelikten kurtuluş için çığlık attığında duydu. Ve uzun zamandır kayıp oğluna koşan İyi Baba olarak kendini gösterdi.

Bu nedenle, ana dilinizde dua etmekten çekinmeyin! 


Niçin İsa? Çünkü O, bizim dilimizi konuşan bizimle olan Tanrı’dır!