fbpx

Resim:  Yuhanna 11:33-46

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
35: İsa ağlar. Ağlayışının nedeni, Lazar’ın ölümü değil, orada bulunanların imansızlığı ve günahları sonucu ölüme mahkûm olmalarıdır. İsa’ya, O’nu doğru tanıyarak iman ediyor muyum?

41,42: İsa Tanrı’nın isteğine göre dua ettiği için, her zaman duasının yanıtını alır. Tanrı’nın isteğine göre dua ediyor muyum? Dualarıma cevap verdiği için Tanrı’ya şükrediyor muyum?

43,44: İsa’dan başka hiç kimse ölüme hükmedip yaşam verebilmiş değildir. Suç ve günahlarımızdan dolayı ölü olan bizleri İsa diriltmiştir (Efesliler 2:5). Gelecekte bedenlerimizi de tekrar diriltecektir (Yuhanna 5:45; 1.Korintliler 15:51). Artık ölüme tutsak değiliz ve O’nun sağladığı diriliş sevinciyle yaşayabiliriz (Romalılar 6:4-14).

Bana hangi öğütler verilmektedir?
19: Sevdiklerini kaybeden birine gidip onu teselli etmek, bazen gücümüzü aşar gibi gelebilir. Rab ise bambaşka bir teselli verir. Çevremde teselli edilmeyi bekleyenler var mı? Kendimden gelen teselliyi değil. Rab’bin verdiği teselliyi dile getirmeliyim.

20-22: İstediğim şeyler hemen gerçekleşmediğinde hayal kırıklığına uğruyor muyum? Bugünlerde sabırsız davranarak Rab’be şikâyet ettiğim bir konu var mı?

27: Tanrı benden Mesih’in, Rab ve dünyaya gelen Tanrı Oğlu olduğunu ikrar etmemi istiyor. İkrarım sadece sözle değil, imanla olmalıdır.

Yuhanna 11:33-46
33 Meryem’in ve onunla gelen Yahudiler’in ağladığını gören İsa’nın içini hüzün kapladı, yüreği sızladı. 34 “Onu nereye koydunuz?” diye sordu.

O’na, “Ya Rab, gel gör” dediler.

35 İsa ağladı. 36 Yahudiler, “Bakın, onu ne kadar seviyormuş!” dediler.

37 Ama içlerinden bazıları, “Körün gözlerini açan bu kişi, Lazar’ın ölümünü de önleyemez miydi?” dediler.

38 İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu. 39 İsa, “Taşı çekin!” dedi.

Ölenin kızkardeşi Marta, “Rab, o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu” dedi.

40 İsa ona, “Ben sana, ‘İman edersen Tanrı’nın yüceliğini göreceksin’ demedim mi?” dedi.

41 Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. 42 Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” 43 Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.

44 Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.

45 O zaman, Meryem’e gelen ve İsa’nın yaptıklarını gören Yahudiler’in birçoğu İsa’ya iman etti. 46 Ama içlerinden bazıları Ferisiler’e giderek İsa’nın yaptıklarını onlara bildirdiler.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?