fbpx

Resim: ImagineGolf

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yeremya 2:1–9

Ne var ki, bir konuda sana karşıyım: Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. — Vahiy 2:4

Bugünkü Kutsal Kitap okumamızda, Tanrı İsrail’in Kendisini tüm kalbiyle izlediği zamanı hatırlamaktadır. Tanrı, onun Kendisini, aklında Kendisini vaat ettiği Kenan diyarına kadar izlemekten başka bir şey olmayarak çorak kırlarda izlediği zamanı hatırlamaktadır. Tanrı, İsrail’i Mısır’dan kurtarıp Kenan diyarına götürdüğü zaman aklında sadece onların iyiliği vardı. İsrail O’nu bütün kalbiyle izlediği sürece O’nun önünde kutsaldı. İsrail, Tanrı’nın özel halkıydı. Ona kötülük yapanlara da karşılıklarını Tanrı’nın Kendisi veriyordu.

Tanrı, İsrail’i şiddetle koruduğu ve birçok kereler kurtardığı halde, İsrail gittiği ülkelerdeki halkların putlarıyla ilgilenmeye başlamıştı. Peki ya, bolluk ve potansiyel dolu vaat edilen diyar? İsrail, kendisini oraya götüren Tanrı’yı izlemeyi ve göklerin Tanrısı’nı sevmeyi bırakırsa, vaat, potansiyel, bolluk ve refah dolu güzel diyarın ne kıymeti olacaktı? Tanrı için, İsrail’in kendisi için neler ifade ettiğiyle kıyaslandığında pek az kıymeti vardı.

Sonunda, İsrail Tanrı’ya dua etmeyi ve O’nu aramayı bıraktı. Çok geçmeden Tanrı hakkında bilgisiz ve bir şey öğrenmeyi istemez bir hale geldi. Bir zamanlar görkemli olan mirası, Tanrı için iğrenç bir şey haline geldi.

Dostlar, İsrail’in yaptığı şey, başlangıçtaki sevgisinden daha azıyla tatmin olmaya başlamaktı. Bu da onu yıkıma götürmüştü. Biz de aynı yolda gidersek bizim de başımıza aynı şey gelecektir. Bunun çaresi, Rab’be dua ederek bütün kalbimizle O’nu aramaktır. Tanrı bizimle o başlangıçtaki sevgi ilişkisinin özlemini çeker. Başlangıçtaki sevgimiz nerede?


Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. — Matta 22:37