fbpx

Resim: Kat Smith

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yeşaya 53

İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!Yuhanna 1:29b

Adem’le Havva’nın Tanrı’ya itaatsizlik ettiği zamanın başından beri insanlar günahlı bir doğayla doğmuşlardır. Ama Tanrı’nın bir planı vardı. Kurtarıcımız olması için biricik Oğlu’nu gönderdi. Tanrı Oğlu, bir bebek olarak dünyaya geldi ve bir ahırda doğdu.

İsa’yı on iki yaşındayken tapınakta din alimlerinin arasında oturup onları dinlerken ve onlara sorular sorarken görüyoruz.“İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazanıyordu” (Luka 2:52).

İsa yetişkin bir adam olduğunda, insanlara Tanrı’nın tüm insanlara olan sevgisinden söz ederek onlara öğretti. Birçok hastayı iyileştirdi. Körlerin görmesini, sakatların yürümesini sağladı. Ölüleri diriltti ve cinleri kovdu.

İsa büyük işler yaptığı halde, Kendisinden hoşlanmayan insanlar vardı. O’nu yakaladılar ve dövüp alay ettikten sonra çarmıha gerdiler. Ölümünden sonra, izleyicilerinden bazıları bedenini bir mezara gömdü. Ama Tanrı’ya hamdolsun ki, İsa mezarda kalmadı. Dirildi! “O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi” (Matta 28:6).

Dostlar, İsa boşuna ölmedi. Biz kendi başımıza kayıbız. Ölmeye mahkûmuz. İsa, sizi ve beni o kadar çok sevdi ki, bizim için hayatını vermeye razıydı. Günahlarımızı bağışlayacak, bizim yerimize ölecek birisine ihtiyacımız olduğunu biliyordu. Kurban olmaya razıydı. İsa günahlarımızı bağışlayacaktır. Eğer bunu Kendisinden istersek bizi yıkayıp kar gibi beyaz yapacaktır.

İsa’nın hayatınızı değiştirmesine izin vermediyseniz, lütfen bunu artık ertelemeyin. Her şeyinizle O’na teslim olun.


İsa benim için hayatını verdi. Ben de O’nun için hayatımı vermeye razı mıyım?