fbpx

Resim: Mike
Video: Yuhanna 16:1-12

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
1,2,4: İsa, öğrencilerin yaşayacakları zulmü bilir. Onların sendeleyip düşmemeleri için bu gerçeği açıklayıp öğrencilerin hazır olmasına yardımcı olur. O, gerektiğinde bize yardım eder (İbraniler 4 :15-16). Rab bana bugün yardım etmek için hangi konuda sesleniyor?

5,7: İsa, Kutsal Ruh’u bize gönderir. O’nun Tanrı’ya gitmesiyle, insan bedeninde yaptığı hizmeti sona ermiştir. Böylece, Kutsal Ruh’un çalışma zamanı gelmiştir. İsa’nın gidişi benim yaranmadır. Kutsal Ruh içimde yaşıyor mu? Beni nasıl yönlendiriyor?

8: Kutsal Ruh bana İsa’nın kim olduğunu gösterir (Bkz. 9-10.ayetler). 10.ayette sözü edilen doğruluk, İsa’nın dirilip göğe yükselmesiyle açıklanır. Mesih’i reddeden kişiler, dünya ve dünyanın kralı olan Şeytan ile birlikte yargılanacaklardır (II).

Bana hangi öğütler verilmektedir?
2,3: İsa’yla Tanrı’yı yanlış yorumlayarak anlatan inanç çok tehlikelidir. Bu tür yanlışlıklar yapmamak ve İsa’yla Tanrı’yı doğru tanımak için ne yapıyorum?

9: İsa’yı kurtarıcı ve kral olarak kabul etmemek ve O’na inanmamak günahtır (10-1 1). İsa’ya inanmayan birine bunu nasıl açıklayabilirim?

12: İsa öğrencilerin kaldırabileceği kadarını öğretir. Gizemli ve ruhsal işleri zorlanarak açıklamaya çalıştığımda, yanlışlık yapabilirim. Kaldıramayacağım şeyleri bilmek için çabalamaktansa, bana bildirilmiş olanları uygulamayı tercih etmeliyim.

Yuhanna 16:1-12
1 “Bunları size, sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. 2 Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı’ya hizmet ettiğini sanacak. 3 Bunları, Baba’yı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. 4 Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki, saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim.”

5 “Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, ‘Nereye gidiyorsun?’ diye sormuyor. 6 Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. 7 Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim. 8 O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir: 9 Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler; 10 doğruluk konusunda, çünkü Baba’ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz; 11 yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeniyargılanmış bulunuyor.

12 “Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?