fbpx

Resim/video: Yuhanna 5:1–15

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
5–9: İsa gerçek huzur sağlar. Şabat Günü’nde hastayı iyileştirerek, ölümün etkisi altında yaşayanları kurtarmak için geldiğini göstermiştir. Tanrı’nın sözünü dinleyerek O’nun Egemenliği’nin sağladığı gerçek esenlikte yaşıyor muyum?

13: İsa, kendi zamanının daha gelmediğini bildiğinden, Yahudi önderleri tahrik etmemek için mucize yaptığı halde oradan gider. O, Tanrı’nın isteği uyarınca ne zaman ne yapacağını biliyordu. Ben Tanrı’nın isteğini ayırt edip bugün, ya da hayatımın bu döneminde, ne yapmalıyım?

14: İsa hem hastanın bedensel hastalığını iyileştirir hem de günahını affeder. Bana şifa verdiği ve günahlarımı affettiği için O’na her gün şükrediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
8, 9, 13: Otuz sekiz yıldır hasta olan adam, İsa’nın kim olduğunu bilmez ve kendisini iyileştirmesi için yalvarmaz; yine de İsa merhametle onu iyileştirir. Bütün bunlar onun lütfundan kaynaklanır. İstediğim şeylerin gerçekleşme nedeninin, Tanrı’nın lütfu yerine, kendi imanım olduğunu düşünüyor muyum? Ya da imanım zayıf olduğunda, Tanrı’nın bana yardım edemeyeceğini mi düşünüyorum? Rab’bin yaptıklarının nedeni, kendi lütfudur!

10: Yahudiler Şabat Günü’nün gerçek anlamını bilmeden adamı suçlar. Ben de Tanrı isteğinin ne olduğunu bilmeden, kendi bilgi ve standartlarıma göre başkalarını yargılıyor muyum?

15: İyileşen adam kendisini İyileştirenin İsa oluğunu açıklar. Bana gerçek huzuru veren İsa’yı başkalarına nasıl tanıtıyorum?

 

Yuhanna 5:1–15
1 İsa bundan sonra Yahudiler’in bir bayramı nedeniyle Yeruşalim’e gitti. 2 Yeruşalim’de Koyun Kapısı yanında, İbranice’de* Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır. 3-4 Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. 5 Orada otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam vardı. 6 İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, “İyi olmak ister misin?” diye sordu.

7 Hasta şöyle yanıt verdi: “Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok, tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.”

8 İsa ona, “Kalk, şilteni topla ve yürü” dedi.

9 Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı.

O gün Şabat Günü’ydü*. 10 Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, “Bugün Şabat Günü” dediler, “Şilteni toplaman yasaktır.”

11 Ama adam onlara şöyle yanıt verdi: “Beni iyileştiren kişi bana, ‘Şilteni topla ve yürü’ dedi.”

12 “Sana, ‘Şilteni topla ve yürü’ diyen adam kim?” diye sordular.

13 İyileşen adam ise O’nun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı, İsa da çekilip gitmişti. 14 İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. “Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin” dedi.

15 Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. 16 Şabat Günü böyle şeyler yaptığı için İsa’ya zulmetmeye başladılar. 17 Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: “Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?