fbpx

Resim: Davide Cantelli

Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı, meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada O’na iman edildi, yücelik içinde yukarı alındı.  —1.Timoteos 3:16

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
13-15: İsa insanları kurtarmak amacıyla insan bedenine bürünüp gelmiş ve dirilerek göğe tekrar dönmüştür (1.Timoteos 3:16). Bunu, kendisine iman edenlerin, O’nun çarmıhı ve dirilişiyle birleşenlerin sonsuz yaşama kavuşabilmeleri için yapmıştır. O’na ve Ruh’a bağlı olan (yeniden doğan) kişi, sonsuza dek Tanrı’yla yaşayacaktır. Ben kime bağlı yaşıyorum?

16-18: Tanrı, bizi biricik Oğlu’nun çarmıhta öldürülmesine razı olacak kadar sevdi ve kurtardı. Tanrı’nın bu büyük sevgisini hatırlayarak, her gün O’na şükranlar sunuyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
11,12: Sadece dünyevi şeylerle ilgilenen, dünyaya ait kişiler mutlak gerçeğe tanık olsalar bile inanmayacaktır. Tanrı Egemenliği’yle ilgili çok bilgiye sahip olmamamın nedeni, ona karşı ilgisizliğim olabilir mi?

17,18: Kişi İsa’ya iman ettiği an, Tanrı’nın sevgisini kabul etmiş olur. Bu kişinin sahip olduğu şey, sonsuz yaşamdır. İsa’ya iman etmemek. Tanrı’nın sevgisini reddetmektir. Hala çevremde olan ve bu konuda bir karar veremeyenlere bu gerçeği duyuruyor muyum?

19-21: Yaptıkları kötülüklerden dolayı ışık olarak gelen İsa’yı reddedenler, bunu yapmakla yargılanmış olurlar. Tanrı’nın Sözü, yaptığım kötülükleri açığa çıkardığı zaman O’ndan kaçmak yerine, ışık olan İsa’ya gelip tövbe ediyor muyum?

 

Yuhanna 3:9–21
9 Nikodim İsa’ya, “Bunlar nasıl olabilir?” diye sordu.

10 İsa ona şöyle yanıt verdi: “Sen İsrail’in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? 11 Sana doğrusunu söyleyeyim, biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. 12 Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? 13 Gökten inmiş olanİnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. 14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. 15 Öyle ki, O’na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.

16 “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 17 Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. 18 O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir. 19 Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. 20 Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. 21 Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı’ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?