fbpx

Resim: Arawark chen

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 1.Yuhanna 4:7–21

Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. — Yuhanna 15:12

Hiç iş başındaki bir duvar örücü seyrettiniz mi? Harcı yaymak için ıspatula kullanır ve her tuğlayı ustaca yerine yerleştirir. Tamamlanan duvar da bir kuvvet ve koruma duvarı haline gelir.

Ben her bir tuğlayı bir inanlı olarak düşünürüm. Birçok birey birbirine bağlandığında bunun kuvvetlendirici bir etkisi vardır. Hayatın fırtınalarına göğüs germekte birbirimize, yardımcı olabiliriz.

Bunu nasıl mı yapabiliriz? Bunun için sevginin harcı gerekir. Eğer birbirimize karşı sevgimiz yoksa duvarın yıkılması için fazla şey gerekmez. Sevgi duvarı yıkmaz, inşa eder.

Tanrı bizimle, bize olan sevgisinden ötürü ilgilenir. İsa’yı çarmıhta tutan çiviler değil, sevgiydi. Biz sonsuza dek cezalandırılmayı hak ediyoruz. Tanrı bizi sevdiğinden İsa’nın ölümü ve dirilişini bizi kurtarmakta kullandı.

Başkalarını sevebilmek için Tanrı’yı sevmemiz gerekir ve Tanrı’yı sevebilmek için birbirimizi sevmemiz gerekir. Tanrı bizi bağışlamıştır ve bizim de başkalarını bağışlamamız gerekmektedir. Tanrı bize denenmeler için kuvvet ve lütuf verir. Bizim de aynı şekilde birbirimize cesaret ve teşvik vermemiz gerekmektedir. Bir kardeş günah işlerse, onu sevgiyle azarlamalıyız. inanlılar olarak Tanrı’yı ve birbirimizi gerçekten daha çok sevmek istiyorsak, Tanrı’yla duada daha çok zaman geçirmemiz lazımdır.

Durup Tanrı’nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Bu sizi etrafınızdaki insanlara Tanrı’nın sevgisini göstermeye istekli bir hale getirmelidir.


Mesih bizi nasıl sevdiyse… siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Efesliler 5:2