fbpx

Resim: Yuhanna 15:1-8

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
1,5: İsa gerçek asmadır. Kendi hayatını benim için vermiştir. Ben İsa’da kalan bir çubuk muyum? Her gün yaşam kaynağı olan İsa’dan besleniyor muyum?

1,2: Baba bağcıdır. Meyve vermeyeni yargılar; meyve verenin de daha çok vermesini sağlar. Ben, ailemi ve kilisemi temiz kılan Tanrı’nın varlığını hissediyor muyum? Hayatımda nasıl meyveler görülüyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
4,5: Meyve vermek isteyen herkes İsa’da kalmalı, sürekli O’nunla ilişki içinde olmalıdır. İsa’nın buyruklarını yerine getirdiğim zaman meyve verebilirim (10). Ben İsa’da kalıyor muyum? İsa’dan ayrı kalırsam, meyve veremem. O’nunla olan ilişkimi gözden geçirmeliyim.

6: İmanlıların İsa’yla olan ilişkisi koptuğunda neler olur? Bu ayet kimi uyarıyor? Beni mi, ailemi mi? İsa’ya iman ettiğini söyleyip O’nun sözlerini yerine getirmeden, kendi istekleri doğrultusunda yaşayanları uyarıyor.

7: Dua, Baba ile Oğul arasındaki ilişkiye benzer bir ilişkiye sahip olanlara verilen özel bir hediyedir. Dua aracılığıyla, İsa’yla olan ilişkiyi sürdürebilirim. Dua eden kişi, İsa’nın sözlerini hatırlayarak dua etmelidir. Böyle kişilerin dua konuları ve istekleri, İsa’nınki gibi olacaktır. Bu konuda İsa’ya benzemek istiyorsam, Tanrı’nın sözüne uygun şekilde dua etmeliyim. Dualarım İsa’nın yüreğiyle uyumlu mu?

Yuhanna 15:1-8
1 “Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. 2 Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. 3 Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. 4 Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. 5 Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. 6 Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. 7 Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. 8 Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?