fbpx

Resim: Ismael Paramo

…Haydi, kalk ve kente gir…  —Elçilerin İşleri 9:6

“Ya Rab. ‘Ne yapmamı istiyorsun?’” Yüreğinizin bu sabahki duası bu mu? Elçi Pavlus, Şam yolunda hepimizin almamız gereken bir ders olan, isteğimizi Tanrı’nın isteğine teslim etme dersini aldı. Pavlus’un Mesih’e iman etmeden önceki hayatına baktığımızda, Ferisiler’in en kuralcı mezhebinden çok gayretli, enerjik bir adam görüyoruz. Pavlus, Nasıralı İsa’nın ismine aykırı birçok şey yapması gerektiğini düşünüyordu. Onda doğru bildiğini yapan bir adamı görmekteyiz. Ancak, “Ya Rab, ne yapmamı istiyorsun?” diye dua etmeden önce (Elçilerin İşleri 9:6) hayatı için Tanrı’nın isteğini bulamamıştı.

Tanrı’nın hayatımızda bize yol göstermesi için dua etmek bizim için neden bu kadar zordur? Neden her şeyi O’na teslim etmekten korkuyoruz? Çoğu kez, eğer bunu yaparsak hayatımızın tehlikeye gireceğinden ya da Tanrı’nın bizden yapmayı istemediğimiz bir şey isteyebileceğinden ya da gitmeyi istemediğimiz bir yere gitmemizi talep edeceğinden korkuyor gibiyiz. Tanrı’yı izleme konusundaki içtenliğimizi O’nun çağrısına verdiğimiz karşılık gösterir. Mesih, Şam yolunda kendisiyle konuştuğunda Pavlus’un verdiği karşılığa dikkat edin. Birden bire, Tanrı’ya karşı mücadele etmekte olduğunu anlayınca, “Ya Rab, ne yapmamı istiyorsun?” diye bağırmıştı. Pavlus, hiç tereddüt etmeden, hemen Tanrı’nın talimatlarını yerine getirmeye başlamıştı.

Dostlarım, kendi planlarınızdan vazgeçip onların yerine Tanrı’nın planlarını koymak neden bu kadar zor? Kendi değerlendirmeleriniz yerine Tanrı’nın değerlendirmesine güvenmek niye zor? Tanrı, Hananya’ya Saul’u bulup gözlerini iyileştirmesini söylediğinde Hananya’nın aynen bunu yapması gerekmişti. Tanrı bunu ona bunu söylemeden böyle bir şey yapması çok tehlikeli olurdu. Ancak Tanrı ona Saul’un yanına gitmesini söylediğinde Hananya itaat etmişti.

Ya Rab, bugün hayatımı Senin ellerine bırakacak kadar Sana güvenmeme yardım et. Senin şartlarına uyarak Sana hizmet etmek ve “Ya Rab, ne yapmamı istiyorsun?” diye dua etmek istiyorum.

Mesih’i ciddiye alıyorsanız, O’nun Rabliği, çoğu inanlının zorlandığı birçok denenme ve kararda size yol gösterecektir. —Robert A. Cook