fbpx

Resim/video: Yuhanna 5:16-29

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
17: Tanrı, yarattıklarıyla birlikte dinlenmek için Şabat Günü’nde de çalışmaktadır. Bu nedenle Pazar günlerinde, bizi kurtarıp sonsuz huzuruna katılmamızı sağlayan Tanrı’ya tapınıyor ve kardeşlerimizle birlikte kutlama yapıyoruz. Şabat Günü’nün asıl anlamı kurtuluştur (Yasa’nın Tekrarı 5:15; İbraniler 4:3–11). Sadece Pazar günü değil, her günümü Tanrı’yla yaşayarak O’nun sağladığı huzuru tecrübe ediyor muyum?

19–23: İsa, ölüye yaşam verme ve kişiyi yargılama yetkisine sahiptir. Böylece Rab onurlandırılmış olur. Kral olarak gelen İsa’yı onurlandıran bir yaşam sürdürdüğümüzde gerçek huzuru buluruz. Bana yaşam verebilecek ve yargılayabilecek yetkiye sahip olan İsa’yı onurlandırmak için nasıl yaşıyorum?

22, 27: Baba Tanrı’nın yargılama işini İsa Mesih de yapmaktadır. Ben İsa’yı bu dünyayı yargılayan Rab olarak kabul ediyor muyum? Bu gerçek, hayatımı nasıl etkiliyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
18: Yasa’ya sımsıkı bağlı olan Yahudi yetkililer, Yasa’nın ta kendisi olan Tanrı Oğlu’nu tanımadıkları için öldürmeye çalışırlar. Ben İsa’yı olduğu gibi tanıyıp O’nun isteğini yerine getirmek için ne yapıyorum?

24, 25: İsa’nın sözü ölüyü diriltir. O’nun sözünü dinleyip Tanrı’ya inandığım zaman, Tanrı ile olan ilişkim yenilenir ve sonsuz yaşama sahip olurum. Mesih’in sözlerini dinliyor muyum?

 

Yuhanna 5:16-29
16 Şabat Günü böyle şeyler yaptığı için İsa’ya zulmetmeye başladılar. 17 Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: “Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.”

18 İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O’nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı’nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı’ya eşit kılmıştı.

19 İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba’nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar. 20 Çünkü Baba Oğul’u sever ve yaptıklarının hepsini O’na gösterir. Şaşasınız diye O’na bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. 21 Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere yaşam verir. 22 Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir. 23 Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz.

24 “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. 25 Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlu’nun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile. 26 Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul’a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. 27 O’na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur. 28 Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O’nun sesini işitecekleri saat geliyor. 29 Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?