fbpx

Resim/video: Yuhanna 7:25–53

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
27–29: İsa, Tanrı’nın dünyaya gönderdiği Mesih’tir. İsa’nın Baba Tanrı’ya ait olduğunu bilmek, onu gerçek anlamda tanımak anlamına gelmez. Kişi, İsa ile Tanrı arasındaki ilişkiyi ve Tanrı’nın neden İsa’yı bu dünyaya gönderdiğini bilmezse, “İsa ve Tanrı’yı tanıyorum” diyemez. Ben İsa’yı doğru tanıyor muyum?

30–34: Tanrı, belirlediği zamana göre İsa’nın yaşamasına yardım eder. Ben her konuda Tanrı’nın isteğini bilip ona göre yaşamaya gayret ediyor muyum? Tanrı’nın isteğine göre yaşamaya kararlıysam Tanrı bunu yapabilmem için yardım edecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
25, 26, 32: Kutsal Yasa’yı çok iyi bildiğini düşünen bu kişiler Mesih’i tanıyamazlar ve O’nu öldürmek isterler. Kutsal Kitap’a dayanmayan, kendi bilgi ve geleneklerimiz İsa’yı tanımamızı engelleyebilir. Hayatımda İsa’yı doğru tanımamı engelleyen şeyler var mı?

30: Tanrı’nın uygun gördüğü zaman gelmeden önce hiç kimse Mesih’e zarar veremeyecektir. Bu, gerçek inanlılar için de geçerlidir. Tanrı’nın beni koruduğuna tam olarak inanıyor muyum?

31, 35: İnsanlar İsa’nın yaptığı harikaları gördükleri halde, İsa’yı Mesih olarak kabul edemezler. Mesih’in sözüne kulak vermeyenler, işitseler de anlamayacaklardır. Ben Müjde’nin özünü doğru kavrayıp İsa’yı Mesih olarak kabul ettim mi?

 

Yuhanna 7:25–36
25 Yeruşalimliler’in bazıları, “Öldürmek istedikleri adam bu değil mi?” diyorlardı. 26 “Bakın, açıkça konuşuyor, O’na bir şey demiyorlar. Yoksa önderler O’nun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? 27 Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman O’nun nereden geldiğini kimse bilmeyecek.”

28 O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi: “Hem beni tanıyorsunuz, hem de nereden olduğumu biliyorsunuz! Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. O’nu siz tanımıyorsunuz. 29 Ben O’nu tanırım. Çünkü ben O’ndanım, beni O gönderdi.”

30 Bunun üzerine O’nu yakalamak istediler, ama kimse O’na el sürmedi. Çünkü O’nun saati henüz gelmemişti. 31 Halktan birçok kişi ise O’na iman etti. “Mesih gelince, bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak?” diyorlardı.

32 Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve Ferisiler O’nu yakalamak için görevliler gönderdiler.

33 İsa, “Kısa bir süre daha sizinleyim” dedi, “Sonra beni gönderene gideceğim. 34 Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.”

35 Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, “Bu adam nereye gidecek de biz O’nu bulamayacağız?” dediler. “Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Grekler’e mi öğretecek? 36 ‘Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz’ diyor. Ne demek istiyor?”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?