fbpx

Resim: Bhumil Chheda

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1,2: Tanrı babamızdır. İsa Mesih’e iman eden bizler için Kutsal Ruh’un kendisi Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder (Romalılar 8:16). Ta dünyanın kuruluşundan önce Mesih’te beni seçerek babam olmaya razı olan Tanrı’yı her gün överim!

3: Tanrı beni her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsayandır. Bu bereket ancak Mesih aracılığıyla verilir. Tanrı’nın bereketini ve ödülünü gerçekten anlayan biri, Tanrı dışında başka hiç bir bereket kaynağı bulmaya çalışmaz.

4-6: Tanrı, dünyanın kuruluşundan önce bizi seçmiştir. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca Mesih aracılığıyla kendisine çocuklar olalım diye bunu önceden belirledi. Bana gösterdiği yüce lütfunu gece gündüz öveyim.

7: Merhamet dolu Tanrı’nın insanlara olan akıl almaz sevgisi, günahlarımızın bağışlanması için biricik Oğlu’nun çarmıhta ölmesiyle bir yol açtı. Ölümü hak ettiğim halde, Oğlu’nun değerli kanını benim uğruma akıtan Tanrı’nın sevgisini derin derin düşünmeliyim.

9-10: Tanrı, sırrını bizlere açıklayandır. Dünyayı yaratan Tanrı yüceltilsin diye bu sır yerdeki ve gökteki her şeyin Mesih’te birleştirilmesiyle bize verilmiştir. Bu sırra uygun olarak bugün ne yapmalıyım?

Efesliler 1:1-14
1 Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus’tan Efes’tebulunan kutsallara, Mesih İsa’ya ait olan sadıklara selam! 2 Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

3 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya övgüler olsun. 4 O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti. 5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 6 Öyle ki, sevgili Oğlu’ndabize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.

9 Tanrı sır olan isteğini, Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. 10 Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih’te birleştirecek. 11 Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı’nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih’te seçildik. 12 Öyle ki, Mesih’e ilk umut bağlayan bizler, O’nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. 13 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. 14 Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?