fbpx

Resim:  Oshin Khandelwal

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Hakimler 7:9–21

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.Filipililer 4:13

Bugünkü öykümüz heyecanlı! Buna karşın ona Gidyon’un bakış açısından baktığımızda epey korkutucu da olabilir. Tanrı ondan karşılarındaki eğitilmiş adamlardan oluşan büyük bir orduyla sadece 300 adamıyla savaşmasını istemişti! İnsansal bakımdan şartlar aleyhineydi. Kazanma şansı çok azdı.

Günümüzde inanlının durumu da buna benzer. Bizden ilgi talep eden yaşamın baskıları hızla üzerimize gelir. Kötülük git gide daha açık ve kabul edilir bir hale gelmiş görünmektedir. Biz bu konuda ne yapabiliriz ki?

Kendi gücümüzle kalıcı bir yararı olacak bir şey yapamayız. Ama bekleyin, umut vardır! Bugün bile Gidyon’un yaşadığı zaferi yaşamamızın bir yolu vardır! Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini sorabilirsiniz. 20. ayete dikkat edin. Borularını çalıp testilerini kırdılar ve çıralarını kaldırıp bağırdılar!

Eğer kendi iyiliğimiz ve kendimizi üstün görmenin borularını çalarsak başarısızlığa uğrarız. Ama zafer, Tanrı’nın iyiliğinde dinlenmek ve onu her yerde bildirmekte bulunur! Bencillik, benliğe dayalı arzular, gurur vb. gibi testilerimizi kırmamız gerekmektedir. Tanrı bizi ancak kırıldıktan sonra kullanabilir.

Gidyon’un adamlarının tuttuğu testiler ışıklarını saklıyordu. Aynı şey günümüzde bizim için de doğrudur. Eğer benlikçilik ve gurur dolu olan testilerimiz hâlâ tek bir parçaysa, ışığımızı saklayacaktır. Ancak kırıldığımızda ışıkların Işığı olan Kurtarıcımız İsa’yı yansıtabiliriz. Mumu yakıp parlamasını sağlayabilecek sadece O’dur!

Ancak o zaman zaferli olabiliriz! İsa’nın İsmine şükürler olsun!


Ey inanlı! Mesih’in sana verdiği ışığı taşı!