fbpx

Resim: bestdesigns

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Vahiy 3:7–22

Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım.Vahiy 3:16

Sevdiğim ülke güneşin altında kavrulan,
Geniş ovalarla dolu bir diyardır,
Engebeli sıradağları,
Kuraklığı ve seller oluşturan yağmurları vardır..

Bunlar, Dorothea McKeller’in “My Country” [Benim Ülkem] adlı şiirinin ilk dizeleridir. Onun ülkesiyle benim ülkem aynı ülkedir. Tarih kitapları ondan sıklıkla Büyük Güney Diyarı olarak söz eder ama günümüzde artık Avustralya adını almıştır.

Başlangıç dizelerinin belirttiği gibi, Avustralya fiziksel bakımdan bir aşırı uçlar ülkesidir. Avustralya’daki yaşamın birçok alanında şu ya da bu türde aşırılıklar görülür. Bu aşırılıklar kiliselerde bile belirgindir. Hristiyanlıkta var olan hemen hemen her mezhep burada temsil edilmektedir. Ne yazık ki, bu kilise ve üyelerin birçoğunu en iyi tanımlayabilecek söz, Vahiy 3:16’da yer alan“ılıksın” sözüdür.

Rab’bin Vahiy 3:16’da orta yol vasatlığının tehlikesinin altını çizmek için iki aşırı ucu kullanışına dikkat edin. Bu durum sizin ve benim hayatlarımızda nasıl? Biz soğuk muyuz, sıcak mıyız, yoksa bu iki aşırı uç arasında kaybolmuş, ne soğuk ne de sıcak olan kişiler miyiz? Rab bizim Kendisi için ateşli olmamızı ister!

Sevgili dost, bunu okurken, eğer soğuksanız ya da iki aşırı uç arasında kayıpsanız sizi Rab bulunabilirken O’nu aramaya teşvik etmek istiyorum. İsa işte kapıda duruyor ve çalıyor. İnanın, ancak kapıyı açarsanız içeri girecektir. Bugün ve her gün, geniş yola ya da vasatlık yoluna gitmeme, bunun yerine yaşama götüren o dar yoldan gitme seçimini yapın (Matta 7:14).


Sapma sağa sola. — Süleyman’ın Özdeyişleri 4:27