fbpx

Resim: Pascal Debrunner

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Markos 5:1–20

… Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun.Markos 16:15

İsa, Gadaralı adamı iyileştirdikten sonra onun Kendisiyle gelme arzusunu neden geri çevirdiğini hiç merak ettiğiniz mi? İsa ona, “Gel, beni izle” değil, “Evine, yakınlarının yanına dön. Rab’bin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat” (Markos 5:19) demişti.

Adam bunu yapabilmiş miydi? Geriye dönüp bundan birkaç dakika önce İsa’ya bölgelerinden ayrılması için yalvaran insanlarla dolu bir köye gidip tanıklığını verebilmiş miydi?

Tanrı’nın değişmiş, yeniden doğmuş, İsa’nın kanında yıkanmış ve temizlenmiş bir adamı bu kadar etkin bir şekilde kullanabilmesi ve bu adamla yaptığı gibi ruhsal üretim ve üreme sağlaması kesinlikle harika bir şeydir.

Kutsal Kitap adamın gidip, İsa’nın kendisi için neler yaptığını bu olayın gerçekleştiği yer olan Dekapolis’te duyurmaya başladığını bildirir. Markos 7’de İsa Dekapolis’e dönmüş ve O’nu büyük kalabalıklar kabul etmişti. Bundan sonra İsa dört bin kişiyi doyurmuştu, bütün bunlar bir tek adamın İsa’nın sözlerini dinlemesinden ötürü gerçekleşmişti.

Bugün belki size de tanıklık etmek ve birisine İsa’nın sizin için yaptığı büyük şeyleri söyleme fırsatı verilir.

Üretim ve üreme gerçekten de Tanrı’nın işidir ama Tanrı bugün alevi tutuşturmak için belki sizi beklemektedir.


Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek»Mezmur 126:6