fbpx

Resim: HQ-images

“Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.” — Yuhanna 14:2–4

Sizin sonsuz geleceğiniz üzerine düşünmeye devam ediyoruz. Kendi başınıza olsaydınız, geçmişinize odaklı kalırdınız ve geçmişinizin şimdideki varlığı da sizi ölüm kokusuyla sarmaya devam ederdi. Ama kendi başınıza değilsiniz. Bugün yaşama sahipsiniz. Mesih’ten dolayı bugününüz parlaktır ve daha parlak yarınları hevesle bekleyebilirsiniz. Bugün, geleceğinizdeki başka bir parlaklığa bakacağız.

Bugünkü ayetler İsa’nın, öğrencilerini ayrılışına hazırlamak ve onlara teselli sunmak için yaptığı bir konuşmadan alıntıdır. İsa’nın kendi öğrencilerini –ve bizi– teselli edişinin bir yolu, Yardımcısı’nı göndermesidir (bkz. Yuhanna 14:26). Bugünkü metinde Mesih başka bir teselli sunuyor. Bu teselli onlara –ve bize– gelecek için umut veriyor.

İsa, Babası’na dönmesinin iyi olduğunu çünkü Babası’nın evindeki kalınacak çok sayıdaki odalarda onlar için bir yer hazırladığını söylüyor. İsa “kalacak yer” ifadesi için Yuhanna 8:35’te kullandığı terimin aynısını kullanarak, “ev” diyor: “Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli üyesidir.” Bu iki ayeti birlikte alarak, bu evin özel olduğu çünkü burasının İsa’nın kalıcı olarak bulunacağı yer olduğu sonucuna varıyoruz. Eğer İsa oradaysa, o zaman Tanrı’nın aileye kattığı herkes de orada olacaktır. Sonsuza dek. Burada kalıcılık vurgulanmaktadır. İsa’nın sizin için hazırladığı yer sizin kalıcı eviniz, sonsuz eviniz olacaktır.

Bu ev neye benzer? Birçok Hristiyan yüzlerce yıl boyunca İsa’nın normal evlerin odalarından mı söz ettiğini tartışmıştır. Ama unutmayın, Tanrı’nın tasarısı her şeyi Mesih altında birleştirmektir (bkz. Efesliler 1:10). Bu nedenle kalacak yerleri, İsa’yla birliğimiz aracılığıyla Baba’yla kalıcı birliğimiz için bir mecaz olarak görmek Kutsal Kitap açısından daha uygundur. İsa nasıl Babası’yla bir olmaya gittiyse, bizler de bir gün O’nunla bir olacağız.

Baba’yla bir olduğunuzda, sizin eviniz O olacaktır. Sonsuz eviniz Babanız Tanrı’yladır. Sonsuz eviniz O’nun Oğlu Mesih’tedir. Bu, onlarca odalı bir saraydan daha iyidir. İsa dünyadaki tüm saraylardan daha iyidir. Sizin, O’nun yanında bir yeriniz vardır. O neredeyse, siz de orada olacaksınız. Kalıcı bir şekilde bir olacaksınız. Kalıcı bir evde olacaksınız.


“Gel, Gel, Ey İmmanuel” adlı ilahinin bir kıtası şöyledi (Türkçe versiyonu mevcut olmayan bu ilahinin İngilizcedeki orijinal adı: “O Come, O Come, Emmanuel”):

Gel, ey Davut’un Anahtarı, gel
Ve göksel evimizi aç bize;
Oraya giden yolu güvenli kıl,
Ve perişanlığa giden yolu kapat.

İsa’nın bizim için taşıdığı tüm anlamlar üzerine, bizim için kim olduğu üzerin düşünün: O bizim evimiz ve evimizin anahtarıdır. O bizim evimize giden Yol’dur (bkz. Yuhanna 14:6). Oraya vardığınızda, perişanlık yolunu kalıcı olarak kapatacaktır. Orada O’nunla sonsuza dek güvende olacaksınız.