fbpx

Resim: Yuhanna 13:16-30

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
19: İsa’nın olacakları öğrencilerine önceden bildirmesinin nedeni, o an anlamasalar bile, bütün olaylar gerçekleştikten sonra O’na daha çok iman etmelerini sağlamaktır. Ben gelecek her türlü sıkıntıya hazır mıyım? Sıkıntılarla karşılaştığımda şaşmadan Rab’be güvenmeliyim. O zaman O’na olan imanım artar.

20: İsa, hain Yahuda’nın önünde öğrencileriyle samimi bir ilişki içinde olduğunu söyler. Bunun üzerine öğrencileri daha sonra İsa’ya tanıklık edeceklerdir. İsa ile aramda böyle samimi bir ilişki olduğundan emin miyim?

18,20,21,26: İsa, Yahuda İskariot hakkında kaç kez uyarıda bulunur? Rab’bin uyarılarını ciddiye alıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
16,17: Ben efendi olan İsa’dan daha üstün değilim. İsa öğretmen olarak öğrencilerinin ayaklarını yıkadığına göre, ben de kendimi alçaltıp hizmet etmeliyim. Bugün kime hizmet edeceğim?

18: İsa ile aynı sofraya oturup ayaklarını yıkanan kişiler arasında Yahuda İskariot’un da olduğunu unutmamalıyım. İsa’yla birlikte oturan öğrencilerin arasında ben hangi taraftayım? Diğer öğrencilerin mi, yoksa Yahuda’nın mı?

27,30: Yahuda İskariot, şaşkınlık içinde soru soran öğrencilerden (22-25) farklı olarak, tek kelime etmeden İsa’nın kendisine verdiği lokmayı alır; nasırlaşmış yüreği ihanetten vazgeçmez. Nasırlaşmış yürekli Yahuda, Şeytan ile işbirliği yapıp İsa’yı ele verir. Beni her gün besleyen Rab’bin isteğine aykırı davranmamak için kendimi nasıl eğitiyorum?

Yuhanna 13:16-30
16 Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. 17 Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!”

18 “Hepiniz için söylemiyorum, ben seçtiklerimi bilirim. Ama, ‘Ekmeğimi yiyen bana ihanet etti’ diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için böyle olacak. 19 Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca, benim O olduğumainanasınız. 20 Size doğrusunu söyleyeyim, benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur.”

21 İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, “Size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek” dedi.

22 Öğrenciler, kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. 23 Öğrencilerinden biri İsa’nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. 24 Simun Petrus bu öğrenciye, kimden söz ettiğini İsa’ya sorması için işaret etti. 25 O da İsa’nın göğsüne yaslanmış durumda, “Ya Rab, kimdir o?” diye sordu.

26 İsa, “Lokmayı sahana batırıp kime verirsem odur” diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp Simun İskariot’un oğlu Yahuda’ya verdi. 27 Yahuda lokmayı alır almaz Şeytan onun içine girdi. İsa da ona, “Yapacağını tez yap!” dedi.

28 Sofrada oturanların hiçbiri, İsa’nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. 29 Para kutusu Yahuda’da olduğundan, bazıları İsa’nın ona, “Bayram için bize gerekli şeyleri al” ya da, “Yoksullara bir şey ver” demek istediğini sandılar. 30 Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?