fbpx

Resim: Aliyah Jamous

Yaşayan Baba beni gönderdiği ve ben Baba’nın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak.  —Yuhanna 6:57

Yarını, boş mezardan ötürü, cesaretle karşılayabilirim. Ölümün dikeni, İsa yaşadığı için kaybolmuştur.

Tüm yetersizliklerim ve engellerimle yarını cesaretle karşılayabilirim; çünkü Tanrı, Kendi gücünün, bizim güçsüzlüklerimizde tamamlandığını söylemiş ve “Tanrı… güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti” demiştir (1.Korintliler 1:27).

İsa, “Yine de benim değil, senin istediğin olsun” (Luka 22:42) dediği için yarını cesaretle karşılayabilirim; daha önce hiç karşılaşmadığım zor bir işi ya da yeni bir zorluğu göğüsleyebilirim.

Fakirlik ve zorluk zamanlarında yarını cesaretle karşılayabilirim çünkü bu dünya benim vatanım değildir. Biz, “mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyoruz” (İbraniler 11:10).

Başka ülkelerde Tanrı’ya hizmet ederken yarını cesaretle karşılayabilirim; çünkü Tanrı benimle birlikte olacak ve Kendi varlığıyla beni kuvvetlendirecektir.

Evim ve dünyasal mallarım benden alınsa bile yarını cesaretle karşılayabilirim; çünkü Habakkuk peygamber, her şeyi kaybetse de, “Ben yine RAB sayesinde sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım” (Habakkuk 3:18) demişti.

Vücudum ağrılar, sancılar içinde de olsa yarını cesaretle karşılayabilirim, çünkü Rab de bunu yapmıştı. Bundan sonra karanlığın gücünü yenip ölümün kavrayışından zaferli bir şekilde dirilmiş ve tutsakları peşine takmıştı. Buradaki hayatımızın bir buğu gibi olduğunu, sonra sonsuzluk boyunca Rab’le birlikte olacağımızı, çünkü sonsuzluğun Rab’bin yaşadığı yer olduğunu ve O’nun bizim için bir yer hazırlamış olduğunu biliyoruz.

Sonsuzluğu karşılayabilirim çünkü günahlarım bağışlandı ve Tanrı tüm gözyaşlarını gözlerimizden silecek.

Bütün bunlardan ötürü yarını cesaretle karşılayabilirim.

Görünmez Olan’ı görür gibi dayanırız (bakınız İbraniler 11:27).