fbpx

Resim: catrina farrell

…Rab’bin sözü sonsuza dek kalır. —1.Petrus 1:25

Petrus, Tanrı Sözü’nün bozulmaz olduğunu bize hatırlatmak için Peygamber Yeşaya’dan (Yeşaya 40:6-8) alıntı yaptı. İnsanın bütün görkemi kısa bir süre içinde çürüyüp yok olan bir kır çiçeğine benzetilebilir. Bilindiği gibi ot ve çiçekler solar. Filistin’de çölden gelen kuru rüzgârlar havanın nemini alıp otları kurutuyor. Çiçekler için gerçek olan insanlar için de gerçektir. Çiçek ve çimenin olduğu gibi, insanın ve fikirlerin ömrü kısa ve güçsüzdür. Bu gerçek Tanrı Sözü ile keskin bir tezat oluşturmaktadır. İnsanın fikirleri her zaman değişmektedir ve zamanla eskimektedir. Ancak Tanrı Sözü hiçbir zaman değişmez ve eskimez.

Tanrı konuştuğu zaman Söz’ü gerçeği ifade eder. Gerçek iptal edilemez ve değiştirilemez. Tanrı’nın gerçeği hiç bir zaman değişmediğine göre, o gerçeğin ifadesi de hiç bir zaman değişmez. Tanrı’nın fikirleri hiçbir zaman kullanılamaz ya da anlamsız hale gelmez. Fikirleri sonsuzdur; sözleri de sonsuzdur. Bu yüzden Kendisi, insan, günah veya kurtuluş hakkında ne derse desin, Tanrı’nın bu sözlerinin kesin, gerçek ve değişmez olduğunu bilebiliriz. Önemli olan şeyler hiç bir zaman değişmez; değişen “gerçekler” gerçekten o kadar önemli değildir.

Petrus’a göre Yeşaya Müjde hakkında konuşuyor. Bizim bu bozulmaz Söz aracılığıyla yeniden doğduğumuzu söylüyor. Tanrı Sözü’nün canlı olmasından dolayı, suçluluk ve günahlarda ölü olan insanlara yaşam vermek için Tanrı Sözü’nü kullanıyor. İnsanların fikirleri ve sözleri belki başka bir insanın fikri ve hareketlerini değiştirebilir ama yaşam veremez. Sadece yaşayan Tanrı yaşam verebilir. Tanrı, Söz’ünü kullanarak bunu yapıyor. Söz’ün canlı ve bozulmaz olmasından dolayı Tanrı’nın bize verdiği mesajın değişebileceği ya da bozulabileceğini merak etmemeliyiz. O Söz her zaman Tanrı’nın düşüncelerini bize yansıtacak ve O’nun isteğini bize bildirecektir.

İbraniler’e yazılan mektup buna benzer bir şey yazmaktadır: “Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir…yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.” (İbraniler 4:12) Tanrı Sözü olduğu için Tanrı’nın işini de yapabilir, yani Tanrı Kendi işlerini yapmak için Söz’ünü kullanıyor. Tanrı Kendi Sözü’yle insan yüreğini en derin noktasına kadar inceliyor, yani insanın düşüncelerini kendisine açıyor. Tanrı bize onun aracılığıyla konuşuyor. Tanrı onun aracılığıyla bizde etkili bir şekilde çalışıyor. O’nun aracılığıyla yaşamımızı değiştiriyor. Tanrı günahlı düşüncelerimizi ve planlarımızı açığa çıkararak bizde kılıç gibi keskin bir işlem yapar. Tanrı bizim kendimizi tanıdığımızdan çok daha iyi tanır. Biz kendi kendimizi kandırırız ama Tanrı bu yalanları yok eder ve bizim ne olduğumuzu bize gösterir.

Kutsal Kitap’ın Tanrı’sı Yaşayan ve Gerçek Tanrı’dır. Düşmüş insanlar tarafından yapılmış ve kendi düşündüklerine uygun bir kimseden bahsetmiyoruz. O gerçek Tanrı’dır. O’nun Sözü, Kendisi gibidir, bozulmaz. Bize Söz’ünde konuşmuştur. O’nu nasıl karşılayacağız?

Tanrı Sözü sağlam bir kayadır!